Home » Kunst, de kleur van de ziel 

Kunst, de kleur van de ziel 

Dit is het thema voor het komende halfjaar. In samenwerking met het Kunst-team heeft het Programma-team dit halfjaar het thema ontwikkeld en zullen zij het ook met elkaar gestalte geven. Het was Jeantine van den Heuvel die met dit prachtige thema aan kwam dragen: Kunst, de kleur van de ziel. Kunst is een uiting van een diep gevoelen van een mens die de kunst maakt. Het borrelt op uit de diepten, je zou kunnen zeggen uit de diepten van de ziel.

Als ik met beeldhouwen bezig ben, weet ik niet wat er geboren gaat worden. Er is een groot brok steen, en van deze steen verwijder je steeds weer een laagje, door het hakken, schuren en polijsten heen ontstaat een nieuw creatuur. Het is in het  brok steen al aanwezig, en toch moet het nog geboren worden, door de handelingen van de beeldhouder heen.

Kunst is zo een prachtige zingevende bezigheid. Om kunst te maken,  te creëren, maar zeker ook om kunst te bewonderen, om kunst tot het hart van je bestaan te laten spreken.

Om aan kunst in het leven toe te komen, moet er ruimte zijn. Een mens moet in zijn leven eerst allerlei andere levensbehoeften vervuld  hebben. Eten, drinken en een dak boven het hoofd zijn essentieel, pas daarna ontstaat ruimte voor de kunst.  Kunst krijgt ruimte in de rijkdom van de geest, in de situatie van het leven en wanneer er ruimte is, is er rust en dan kan het kunstobject tot je kan spreken. In de haast en stress van het leven zal kunst geen ruimte krijgen om de boodschap in je ziel achter te laten. Wij willen in de Kapel met zingevende kunst bezig zijn. Van week tot week is er een overdenking in de viering, die je eigenlijk ook een kunstuiting van de geest zou kunnen noemen. De voorganger creëert een centrale gedachte, welke meestal ontleend is aan de bijbel en probeert hiermee de snaar in het hart van de toehorende mens te raken. De bedoeling is dat het kunstwerk van de overdenking in de viering, haar uitwerking heeft in de luisterende mens.

Zo is de zingevende viering op de zondagmorgen ook tot een kunstwerk verheven, door de hele liturgie heel, door het woordenspel van dat wat wordt gecreëerd. De wijze waarop wij ons leven vormgeven kan ook als een kunstwerk gezien worden. Met de wijsheid en compassie waarmee u in het leven onderweg bent, kunt u als mens een levenskunstwerk zijn dat van betekenis is voor een ander. Laten wij met kunst onze ziel maar voor elkaar openen, laten wij het maar wagen om met onze eigen kwetsbaarheid in het leven te staan. Op deze wijze kunnen wij met elkaar onderweg zijn. Ik wens u een inspirerende tijd toe in de activiteiten van de Kapel.

Tom Rijken