Home » Komen tot vergeven

Komen tot vergeven

PrayingOm tot vergeven te komen is nog niet zo eenvoudig. Vergeven, wat is dat, wat gebeurt er? Dit voorjaar ben ik intensief met het onderwerp vergeven aan het werk in mijn eigen leven. Het begint ermee of ik mijzelf kan vergeven, of ik kan vergeven wat er in mijn leven mis is gegaan. Beslissingen die ik heb genomen en uiteindelijk niet juist waren. Nog moeilijker is het om een ander mens te vergeven. Hoeveel wrok kan een mens met zich meedragen om hetgeen hem in het verleden is aangedaan. Hoe je het wendt of keert ieder mens wordt zo nu en dan onrecht aangedaan. En dan is de vraag: kan ik vergeven?

Terwijl ik met dit onderwerp in mijn leven bezig ben, is er het team “Even op Adem komen“, die op zondag vijf juni een prachtige “anders dan anders viering” in de Kapel heeft verzorgd. Ook zij kozen voor het onderwerp “loslaten en vergeven”.  Een meditatieve viering waarbij in de verwerking binnen de viering met diverse mooie stappen werd gewerkt om tot loslaten en vergeven te komen.

In ons geloof worden wij uitgenodigd om te vergeven, daar de bron van het leven, de Eeuwige, ons vergeving geeft, daar waar wij het oprecht vragen. De Eeuwige, de Onuitsprekelijke Liefdemacht komt ons op de brug van het leven tegemoet en vergeeft ons. Tegelijk is aan ons de uitdaging of ook wij zelf kunnen vergeven. Of ook wij de brug op kunnen wandelen in de richting van onze medemens die ons om vergeving vraagt. In het Onze Vader bidden wij: “Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren”. Ja, de Eeuwige vergeeft, maar nu de vervolgstap in ons leven, vergeven wij onszelf, vergeven wij onze medemens. Weet dat zolang wij niet kunnen vergeven, wij verbonden zijn met de ander die ons iets heeft aangedaan, wat het dan ook moge zijn. Het is een onzichtbare lijn in ons energieveld, tussen mij en de ander. Pas als ik kan vergeven, wordt deze verbinding losgemaakt.

De weerstand om te vergeven zit in allerlei aannames, allerlei gedachten die vastgeroest zijn en waar wij zelf verantwoordelijk voor zijn. En daarmee verwoord ik dat ik als mens vanuit mijn verleden allerlei verwondingen met mij meedraag.

Mijn stelling is dan ook dat vergeven en vergeving een weg is die gegaan moet worden. Het is als een brug waarover wij kunnen gaan in de richting van de ander. Weet dat het universum, de bron van het leven u wil zegenen. Die zegen wil in ons leven haar uitwerkingskracht hebben. Wandel de brug van vergeving op in uw leven, opdat er nieuwe ruimte en goedheid uw bestaan mag bereiken.

ds. Tom Rijken.