Home » Klimaat pelgrimstocht

Klimaat pelgrimstocht

Van 30 september tot 11 oktober komt de oecumenische klimaatpelgrimstocht door Nederland. De tocht start in augustus in Polen. Ongeveer 30 pelgrims gaan daarvandaan op weg naar de 26ste Wereld klimaatconferentie in Glasgow in november. Onderweg vragen ze aandacht voor het klimaat.

Met deze pelgrimstocht willen wij als kerken aandacht vragen voor klimaatverandering en onze rol daarin. De pelgrimstocht wordt in Ne- derland georganiseerd door GroeneKerken en Vastenactie in samenwerking met plaatselijke kerken. Kerken, andere groepen en personen kunnen zich aansluiten bij de pelgrimstocht. Zo geven we meer gewicht aan de bescherming van het klimaat, zowel binnen als buiten de kerk.

Dit kun je doen:
• Je kunt een (deel van een) route meelopen met de pelgrims. Hiervoor moet je je opgeven. Dit kan vanaf 1 september via de website.
Per dag kunnen er maximaal 60 personen met de pelgrims meelopen.

• Je kunt de Klimaatpetitie ondertekenen. De pelgrims nemen deze petitie mee op hun tocht door Nederland. Je kunt deze petitie zelf ondertekenen of namens jouw kerk. Te zijner tijd kan de petitie ook online ondertekend worden.

• Op 10 oktober kun je meedoen met een landelijke Klimaatmars van Amsterdam Zuidoost naar Hoofddorp. Bij deze etappe kunnen er maximaal 300 personen deelnemen. Ook hiervoor kun je je vanaf 1 september opgeven via de website.

www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht