Home » Klimaatalarm – zondag 14 maart Aanmelden noodzakelijk!

Klimaatalarm – zondag 14 maart Aanmelden noodzakelijk!

Op zondag 14 maart wordt een KLIMAATALARM gehouden. Dit gebeurt in het hele land, tegelijkertijd in 44 steden. Omdat het aantal deelnemers per gemeente beperkt is,  is AANMELDEN NOODZAKELIJK: www.klimaatalarm2021.nl
Vanwege de coronaregels is het dit jaar geen mars, maar een KLIMAAT ALARM! Het is een stilstaande manifestatie met 1,5 meter afstand en mondkapjes op. Het klimaatalarm is een samenwerking tussen veel organisaties, ook Groene Kerken, waaronder de Kapel, ondersteunen dit van harte. 

Waarom?
De verkiezingen komen eraan. Dan kan iedereen weer zijn stem uitbrengen. Ook over hoe zij/hij denkt over wat er in de komende jaren moet gebeuren om de klimaat-doelstellingen van Parijs dichterbij te brengen. Maar om dit toch wat abstracte doel ook zichtbaar en hoorbaar te maken, wordt dit Klimaatalarm georganiseerd. U kunt hier ook aan meedoen.

Heeft dat zin?
Een terechte vraag. Zelf heb ik nog nooit meegedaan aan zo’n manifestatie. Zelfs niet toen het lang geleden ging over het plaatsen van kruisraketten in Nederland tijdens de Koude oorlog. Dat ging over onze veiligheid.
Waarom nu wel meedoen?
Omdat het nu gaat over veel meer dan dat. Niet alleen om onze veiligheid maar om het bewoonbaar houden van onze Aarde, met haar precaire evenwichten qua temperatuur en biodiversiteit maar ook van haar klimaat. Daarom doe ik nu wel mee. Ook om mijn verbondenheid te tonen met onze Aarde, waarop onze kleinkinderen ook zonder vrees verder moeten kunnen leven. Ik wil mijn verantwoordelijkheid tot uitdrukking brengen voor wat er- mede tijdens mijn leven- is scheef gegroeid.

OPROEP!

Daarom roep ik u op om op zondag 14 maart om 14 uur op het Marktplein aan te sluiten bij de groep VGH-ers, die mee zullen doen aan dit Klimaatalarm (gezien het beperkte aantal deelnemers belangrijk om op tijd aanwezig te zijn). Wij verzamelen bij de ingang van de bioscoop. Vanaf 15 uur slaan wij gezamenlijk alarm. Neem potten, pannen, toeters, wekkers of bellen mee, zodat het alarm overal gehoord wordt. Om 15.30 uur gaan we weer naar huis (en de stembus). Kun of wil je liever niet op het marktplein staan? Je kunt ook vanuit huis mee doen. Ook dan kunt u zich aanmelden bij: www.klimaatalarm2021.nl Daar is tevens meer informatie te vinden.

Wij doen dit samen met de andere Groene Kerken in Hilversum, ook (onze) kerkklokken begeleiden het alarm. Tot ziens!

Namens het Team Duurzaamheid,

Maarten Pannevis