Home » Kerken: ‘Maak haast met de aanpak van klimaatverandering’

Kerken: ‘Maak haast met de aanpak van klimaatverandering’

Klimaat conferentieOp 30 november 2015 vindt in Parijs de 21e internationale klimaatconferentie plaats onder leiding van de Verenigde Naties. De urgentie van het probleem van een mondiale klimaatverandering is groter dan ooit. Wanneer de schepping, het leven en de menselijke waardigheid in het geding zijn, zeker wanneer het om de meest kwetsbaren gaat, is het aan de kerk om op te staan en te spreken in het publieke debat. De kerken verenigd in de Raad van Kerken roepen de Nederlandse overheid op om zich maximaal in te spannen om in internationaal verband tot een ambitieus en bindend klimaatakkoord te komen. Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnigen Nederland maken ook deel uit van de Raad van Kerken.

De afgelopen decennia hebben een grote wetenschappelijke, technologische en economische vooruitgang laten zien. Miljoenen mensen zijn daardoor uit extreme armoede geraakt. Maar deze vooruitgang kent ook een keerzijde: de ongelijkheid neemt toe en de schade aan natuur en milieu zijn desastreus. De enorme welvaart in delen van de wereld heeft er niet voor gezorgd dat alle mensen in deze welvaart eerlijk delen. Evenmin heeft zij de snelle daling van biodiversiteit, verarming van ecosystemen en onvoorstelbare schade aan het milieu voorkomen. Klimaatverandering als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen dreigt de allerarmsten het hardst te raken, terwijl zij de minste mogelijkheden hebben zichzelf te beschermen. Extreme weersomstandigheden, droogte, waterschaarste en een stijgende zeespiegel zijn de ernstige gevolgen van klimaatverandering en brengen miljoenen mensen en talloze dieren en planten in gevaar. Dit alles staat in schril contrast met de schoonheid en rijke schakering van de schepping die God gegeven heeft.

Concreet vragen de kerken om te werken aan een internationaal bindend klimaatakkoord met als doel de opwarming van de aarde te beperken tot beneden de 2 graden Celsius. Als kerken leveren we daaraan een bijdrage door bezinning te stimuleren en op te roepen tot een duurzame levensstijl.