Home » Kapellezing: Geloof zonder zekerheid in tijden van onzekerheid

Kapellezing: Geloof zonder zekerheid in tijden van onzekerheid

In het licht van alle crises van onze tijd, en ook in het licht van onze vrijzinnige uitgangspunten is de vraag:  hebben wij iets bij te dragen? Paul Rasor maakt inzichtelijk wat de spanningen zijn, die in de vrijzinnige theologie aan de orde komen. Tevens zal hij de waarden en idealen van de vrijzinnige theologie duiden die ons tot verandering en hoop kunnen leiden.

Paul Rasor is Amerikaans theoloog en gepromoveerd aan de Harvard Universiteit. Hij doceerde op verschillende plaatsen in de VS en Europa en sinds 2015  is hij verbonden aan de rijksuniversiteit in Groningen.

Spreker: dr. Paul Rasor
Thema: Geloof zonder zekerheid in tijden van onzekerheid
Maandag:  8 januari 2018 om 20.00 uur