Home » Kapellezing met filosofe Welmoed Vlieger

Kapellezing met filosofe Welmoed Vlieger

Thema:  Meister Eckhart – Leven zonder waarom.

Wie duizend jaar lang aan het leven zou vragen: waarom leef je, die zou, als het leven kon antwoorden, niets anders te horen krijgen dan: ‘ik leef omdat ik leef.’ De laatste decennia neemt de belangstelling voor de middeleeuwse filosoof/mysticus Meister Eckhart  sterk toe. Eén van de centrale thema’s in de mystieke prediking van Meister Eckhart is het thema van  de vereniging van God en mens. Eckharts leer  draait uit op een praktische levenswijze die is geworteld in ontvankelijkheid – een leven zonder waarom.  Een leven vanuit ontvankelijkheid staat lijnrecht tegenover de gangbare mentaliteit die zich breed maakt in ego-cultuur en maakbaarheidsdenken.  Hoewel deze mentaliteit zich in de huidige tijd opdringt als de enige, zekere weg is een leven vanuit ontvankelijkheid, je open stellen, sterker, aldus Eckhart.

Welmoed Vlieger (1976) is filosofe en freelance-spreker en publicist. Zij is gespecialiseerd in het werk van de Dominicaanse filosoof en mysticus Meister Eckhart.

www.welmoedvlieger.nl

Maandagavond 11 september om 20.00 uur.