Home » Kapelkoor

Kapelkoor

Het Kapelkoor is van start gegaan met de nieuwe dirigente Elles Dekker.

Elles is enthousiast en we hebben er allemaal weer zin in. Er waait een nieuwe wind door het koor. Als u ook graag wilt zingen, is dit een mooi moment: we gaan nieuwe liederen instuderen en een basis-repertoire opbouwen.

Wilt u meedoen of eerst een avond komen luisteren? We komen elke woensdagavond bij elkaar in de Kapel, van 20.00-22.00 uur.

U bent van harte welkom. Meer informatie bij Akke-Clara Thimm-Stelwagen telefoon: 0297 743 044 mail: thimstelwagenac@gmail.com

 


Het Kapelkoor is opgericht in 2007 en kwam voort uit een kerstproject (Festival of Lessons and Carols) dat werd uitgevoerd in 2006 in de Doopsgezinde Kerk aan de Boomberglaan in Hilversum.

De samenstelling van het koor is de afgelopen 15 jaar flink gewijzigd. De meeste leden zijn geen lid van de VGH, maar voelen zich er wel thuis.

Met ca. 20 leden zingt het koor nu vnl. klassieke stukken (bv. Mendelssohn, Purcell, Fauré, Elgar), maar ook spirituals, wereldmuziek, Taizé en Iona.

Het koor treedt zo’n 6x per jaar op in een dienst in de Kapel. Daarnaast zijn we in de loop der jaren te gast geweest bij koren, kerken en gebedshuizen. Ook staat het koor op enkele CD’s en op youtube.

Dirigent  Elles Dekker is ook dirigent van de cantorij van  het Apostolisch Genootschap en leidt ze regelmatig projectkoren. Ze zingt haar hele leven al, is zelf lid van het Apostolisch Genootschap.

Pianiste Annette Kloppert studeerde piano bij Kees Stokvis en Frans van Daalen. Zij is als begeleidster verbonden geweest aan vele koren. Momenteel en maakt deel uit van het Marsyas Trio en is als organiste/pianiste verbonden aan de VGH Kapel.

Dirigente:
E-mail: elles.dekker@ymail.com