Home » Kapelkoor

Kapelkoor

Het Kapelkoor is weer begonnen met repeteren, na 2 jaar nauwelijks gezongen te hebben. Hoewel we maar 2 koorleden met corona hebben gehad (in milde vorm), zijn er helaas wel 6 koorleden van het koor af om diverse redenen. Al zijn we heel blij met de 2 nieuwe koorleden die erbij zijn gekomen, we hebben nog meer alten en tenoren nodig om weer in balans te komen.

Dus: welke alt of tenor heeft er zin om bij ons mee te komen zingen?

Het koor bestaat dit jaar 15 jaar en we hebben zin in deze nieuwe start.

Als je twijfelt over je stem, neem toch contact op, dan kijken we daar samen naar (bv. stemondersteuning is mogelijk).

We repeteren op woensdagavond van 20.00 – 22.00 uur en zingen zo’n 6 keer per jaar in een viering (bv. Pasen en Pinksteren).

Lijkt het je wat, bel of mail Annette van Tol:
035 – 62 31 629
E-mail annette.van.tol@gmail.com


Het Kapelkoor is opgericht door Annette van Tol en Herman Langeveld in 2007 en kwam voort uit een kerstproject (Festival of Lessons and Carols) dat werd uitgevoerd in 2006 in de Doopsgezinde Kerk aan de Boomberglaan in Hilversum.

De samenstelling van het koor is de afgelopen 10 jaar flink gewijzigd. De meeste leden zijn geen lid van de VGH, maar voelen zich er wel thuis.

Met ca. 20 leden zingt het koor nu vnl. klassieke stukken (bv. Mendelssohn, Purcell, Fauré, Elgar), maar ook spirituals, wereldmuziek, Taizé en Iona.

Het koor treedt zo’n 6x per jaar op in een dienst in de Kapel. Daarnaast zijn we in de loop der jaren te gast geweest bij koren, kerken en gebedshuizen, zoals bij de Soefies in Hilversum en Katwijk aan zee. Ook staat het koor op 4 CD’s en op youtube.

Dirigent Annette van Tol heeft haar opleiding gedaan op de Pedagogische Academie in Utrecht en op het Conservatorium in Hilversum (Schoolmuziek en Klassieke Zang). Ze dirigeert sinds 1992 en geeft vanaf 1989 individueel zangles, ook op therapeutische basis.

Pianiste Annette Kloppert studeerde piano bij Kees Stokvis en Frans van Daalen. Zij is als begeleidster verbonden geweest aan vele koren. Momenteel en maakt deel uit van het Marsyas Trio en is als organiste/pianste verbonden aan de VGH Kapel.

Dirigente: Annette van Tol, tel. 035 – 6231629
E-mail: info@annettevantol.nl