Home » Kapelavond met Rachelle van Andel

Kapelavond met Rachelle van Andel

Opstaan uit ‘de witte stilte’

Rachelle van Andel is remonstrants predikant in Eindhoven en studentenpastor in Maastricht. De kwetsbaarheid van ons als mens is het afgelopen half jaar duidelijk geworden. De pandemie, de studenten die in deze tijd veel verloren, de roep van Black lives matter. Het doet een beroep op onze solidariteit en verbondenheid. In hoeverre zijn wij echt betrokken op de ander?

Als vrijzinnigen achten we ons doorgaans goed in het analyseren en duiden van com- plexe vraagstukken in de samenleving. Vraag is wat wij vanuit onze traditie en achtergron- den kunnen bijdragen aan het zoeken en vin- den van een taal die de onmacht van zovelen helpt te uiten. Dat betekent allereerst dat we dienen te luisteren naar de verhalen van de onderdrukten en tevens de moed hebben om met hen op te trekken.

Datum: aanvang 9 november 2020
Tijd: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
Toegang: €5,-