Home » Kapel voor Klimaat: Hilversum marcheert mee

Kapel voor Klimaat: Hilversum marcheert mee

De Kapel gaat meelopen met de Klimaatmars op zondag 10 maart, start 13.00 uur vanaf de Dam in Amsterdam

In Kapelnieuws van februari stond al de aankondiging van de Klimaatmars. Het lijkt het bestuur en mij een goed idee om als Kapellers onze stem te laten horen, en vanuit onze Kapel mee te doen aan deze Klimaatmars. Dat past prima in ons jaarthema ‘Groene Kerk’, hoort bij het christelijke gedachtegoed dat wij rentmeesters zijn van deze aarde, en resoneert in het ons nabije humanisme als eerbied voor al het leven, ook dat in de toekomst. We zijn bij de Kapel van nature geen activisten, maar nu staat onze wereld op het spel. We willen laten horen dat ook wij echt actie verwachten van onze overheid, en wel onmiddellijk! Terwijl we ons goed realiseren dat milieumaatregelen veel zullen betekenen voor onze leefwijze: die moeten we aanpassen en we zijn daartoe bereid.
Zie voor verdere informatie bijv. https://actie.degoedezaak.org/events/eerlijke-klimaatmars. Aanmelden op die website is te overwegen, de organisatoren willen natuurlijk graag weten op hoeveel mensen ze moeten rekenen.

Wilt u ook meelopen vanuit de Kapel? Meld u aan bij mij via pawvanhessen@gmail.com. Graag met 06-nummer, dan maken we een groepsapp. Voornemen is om samen met de trein naar Amsterdam te gaan, de Intercity vertrekt vanaf station Hilversum om 12.09 uur. Het wordt ongetwijfeld veel lopen en staan, wees daarop voorbereid.