Home » Kapel voor Klimaat: Hilversum marcheert mee 

Kapel voor Klimaat: Hilversum marcheert mee 

Bethlehem kerk en Kapel samen op weg naar “Inspiratie tot duurzame leefstijl”

 Jan Terlouw  (1931) zal op vrijdagavond 22 maart in de Bethlehemkerk een pleidooi houden over “duurzaamheid “. Terlouw kreeg in 2016 in het tv-programma “De Wereld Draait”. Door de ruimte voor een oproep om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de klimaatproblematiek. Van deze harte kreet bleef vooral het beeld van ‘het touwtje uit de brievenbus’ hangen als metafoor voor (het gebrek aan) vertrouwen. Begin 2018 schreef hij ter gelegenheid van de Boekenweek het essay “Natuurlijk”, een ode aan de natuur en een pleidooi voor duurzaamheid. In de ontmoeting in de Bethlehemkerk zal Terlouw ingaan op de noodzaak om te werken aan een leefbare aarde voor toekomstige generaties. Naast het schetsen van de huidige gevolgen van klimaat- verandering en de bedreig-ingen die nog voor de deur staan, schetst hij een hoopvol perspectief en uitzicht op oplossingen. 

Jan Terlouw is natuurkundige, schrijver van jeugdboeken en politicus. Van 1971 tot 1982 was hij voor D66 actief in politiek Den Haag. Er is een boekentafel op deze avond aanwezig waar u een of meer boeken van Jan Terlouw kunt kopen. Hij is graag bereid deze te signeren en om in te gaan op vragen. Laat u inspireren en kom ook. 

In het tweede deel van de avond zullen Jessie en Nicky Kroon spreken over ”Zero waste”. De twee zussen wonen in Amersfoort en leven al bijna vier jaar zonder afval. Wat is hun nieuwe leefstijl? Hoe doen zij dat? Wat kunnen we van hen leren? Zij willen ons inspireren tot praktisch handelen. Ook zij hebben een boek geschreven dat deze avond beschikbaar is. 

Uw gastheer voor deze avond is de Bethlehemkerk en wij als De Kapel. Wij zijn beide groene kerk geworden en hebben daarin de intentie uitgesproken, om ons actief zich in te zetten voor ons klimaat en een duurzame samenleving, om op deze wijze aan het rentmeesterschap voor onze aarde vorm te geven.

U ben van hart uitgenodigd:

Locatie:       Bethlehemkerk
Datum:        Vrijdag 22 maart
Tijdstip:       19.30 – 21.30 uur
Toegang:     gratis – vrijwillige bijdrage gevraagd