Home » Kapel ontmoet Kapel

Kapel ontmoet Kapel

Deze activiteit vervalt i.v.m. het Coronavirus.

Op woensdagmiddag 18 maart is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje thee en een gesprek rond een thema.

Peter Korver staat met ons stil bij het thema 75 jaar bevrijding. Wat gebeurde er in die meidagen in Nederland, in Hilversum? Welke herinneringen heeft u hier aan? Of als u daarvoor te jong bent: op welke manier hebben de oorlog en de bevrijding voor u betekenis gekregen? Misschien kunt u iets meenemen om te laten zien: een foto, een krant, een voorwerp uit die tijd.

Datum: 18 maart 2020
Tijd: 14:00 – 16:00 uur