Home » Kapel lezing Chris Doude van Troostwijk

Kapel lezing Chris Doude van Troostwijk

Chris Doude van Troostwijk: “God = liefde”  

Op maandagavond 8 oktober gaan wij een prachtige Kapelavond tegemoet met de nieuwe “visiting professor” voor de leerstoel Vrijzinnigheid aan het doopsgezind seminarium verbonden aan de Vrije Universiteit. Prof. dr. Chris Doude van Troostwijk heeft deze leerstoel voor twee jaar toebedeeld gekregen in opvolging van dr. Erik Borgman die hem hierin is voorgegaan. 

Deze avond zal het gaan over het thema God en de Godsbeelden die wij in onze vrijzinnige traditie kennen. Missen we iets, nu we de man met de baard afgezworen hebben en we aan God denken als energie of liefde?

Als God liefde is, moeten we dan gewoon lief zijn voor elkaar? Hoe kan God weer bijzonder worden of zelfs persoonlijk? 

Chris Doude van Troostwijk schetst ons andere, nieuwe mogelijkheden. We hopen u deze avond welkom te mogen heten.

Datum: maandag 8 oktober
Tijd: 20.00 uur