Home » Kapel lezing: Bommel en Bijbel

Kapel lezing: Bommel en Bijbel

Op maandagavond 10 september 2018 houdt Klaas Driebergen in De Kapel een lezing over het onderwerp van zijn boek Bommel en Bijbel, over de rol van Bijbel en christendom in Toonders Bommelverhalen.

Schrijver en striptekenaar Marten Toonder (1912-2005) portretteerde in zijn verhalen over Olivier B. Bommel en Tom Poes met een grote knipoog de Nederlandse samenleving. Het is daarom niet verbazend dat hij zich daarin ook bezig heeft gehouden met het christendom en in het bijzonder het Hollandse calvinisme. Ook de Bijbel was een inspiratiebron voor de Bommelverhalen: Toonder putte daaruit voor verhaalmotieven, maar ontleende ook woorden en uitdrukkingen aan de oude Statenvertaling. Daarnaast leverde hij in zijn verhalen impliciet kritiek op het christelijke gedachtegoed, waartegenover hij zijn eigen levensbeschouwelijke opvattingen plaatste.

In zijn lezing gaat Klaas in op wat Marten Toonder geloofde en hoe hij tegen Bijbel en christendom aankeek en geeft hij interessante en leuke voorbeelden van hoe dit doorwerkte in zijn verhalen. Daarbij komt in het kader van het thema ‘duurzaamheid’ ook aan de orde hoe Toonder aankeek tegen de manier waarop de mens met de aarde en de natuur omgaat. Dit alles geïllustreerd door middel van een beamerpresentatie met afbeeldingen uit de Bommelverhalen. 

Klaas Driebergen (1979) is schrijver, redacteur en fotograaf. Hij publiceerde meerdere boeken over Marten Toonder en diens werk: Bommel en Bijbel (2012), het ‘Schrijversprentenboek’ Marten Toonder. Een dubbel denkraam (2012), en samen met Dick de Boer verzamelde hij alle gedichten van Toonder in Nu is de moen gevangen. Alle poëmen van Marten Toonder (2014). In 2017-2018 was hij uitgever van de vierdelige reeks ‘Het complete proza van Marten Toonder’. Zie www.klaasdriebergen.nl

Thema:       Bommel en Bijbel
Spreker:      Klaas Driebergen
Maandag:   10 september 2018 om 20.00 uur in de Kapel