Home » Kapel avond met Claartje Kruijff

Kapel avond met Claartje Kruijff

En wie kunnen wij dan op onze afsluitende avond van ons thema “ over een andere boeg” beter als vertegenwoordiger hiervan ontvangen dan Claartje Kruijff?

Van consultant naar predikant: van de werkterreinen Change Management en Human Performance naar een aanstelling als vernieuwingspredikant binnen de Remonstrantse gemeente Naarden-Bussum. 

Claartje verwoordt vaak via de media haar vrijzinnige standpunten. Zij draagt uit dat ze op de drempel van de kerk wil staan om voor mensen binnen en buiten de kerk een nieuwe religieuze taal te vinden om met elkaar in gesprek te gaan over de dingen die iedereen bezighoudt.

In 2016 schreef ze haar eerste boek “Leegte achter de dingen” over haar zoektocht naar een betekenisvol leven. Claartje was in 2018 Theoloog des Vaderlands.

Naar nu bekend is zal het uitgangspunt voor de Kapelavond haar in november j.l verschenen boek vormen:   ‘Stevig staan in een kwetsbare wereld”

Hierin biedt Claartje Kruijff aan de hand van thema’s als loslaten, kwetsbaarheid, vergeving, delen, luisteren en de kracht van verbinding de lezer spirituele ankerpunten voor een sterk geestelijk fundament. Stevig staan in een kwetsbare wereld gaat over het belang van een leven in verbinding en het besef dat ons kleine persoonlijke verhaal is ingebed in een groter verhaal. Vanuit die gedachte kunnen wij groter leven, betekenis ervaren en stevig staan.

Natuurlijk hopen wij op een live performance met dito publiek!

En anders kunt u uiteraard digitaal deelnemen.

Wij laten u dat ter zijner tijd weten.

Datum: maandag 14  juni
Aanvang: 20.00 uur

Opgeven noodzakelijk: info2dekapel.nu graag voor 13 juni