Home » Jan Terlouw : Het kan!

Jan Terlouw : Het kan!

“Vindt u het goed dat ik ga zitten, ik ben een beetje oud…,” zo sprak de oud-minister en kinderboekenschrijver tot een volle zaal van de Bethlehemkerk nadat hij het podium had betreden. De VGH organiseerde samen met de PKN-gemeente op vrijdag 22 maart een avond om met elkaar te zoeken naar inspiratie voor een duurzame leefstijl. De inmiddels 87-jarige D66-politicus schreef het boekenweekessay van vorig jaar, ‘Natuurlijk’, een spreekt met grote regelmaat overal in het land om een pleidooi te houden voor een leefbare wereld van onze kinderen en kleinkinderen. Voor vanavond haalden wij  hem op  uit Twello, waar hij een landhuis bewoont en enige koeien, kippen en schapen houdt. In zijn leven promoveerde hij op een onderzoek naar kernfusie en werkte als wetenschapper in tal van andere landen, werd politiek actief voor D66 als gemeenteraadslid, Tweede Kamerlid, minister en Commissaris van de Koningin. Van zijn hand verscheen een reeks populaire kinderboeken zoals Koning van Katoren en Oorlogswinter. Sinds vorig jaar is hij weduwnaar, na een huwelijk van zestig jaar. 

De mens heeft de natuur naar zijn hand gezet. Voor de enorme behoefte aan energie hebben we grote voorraden aan steenkool, gas en olie verbrand. Naast de vervuiling is nu aangetoond dat die verbranding ‘hoogstwaarschijnlijk’ bijdraagt aan een alarmerende stijging van de temperatuur op aarde waardoor het klimaat verandert met dramatische gevolgen. Daarover is 99% van de wetenschappers het eens. Toch zijn de problemen volgens Terlouw ‘zeer goed oplosbaar’. ‘Houd op met steenkool, olie en gas. Er is een overvloed aan duurzame energie. De zon levert energie als 10 miljoen vaten aardolie per aardbewoner per dag. De politiek kan het probleem oplossen, maar alleen als de mensen het willen en dan moeten de mensen het weten.’  Hier ligt dus een taak voor politici. Vanuit de zaal vroeg iemand: maar is het  grootste probleem niet de groei van de wereldbevolking? Zijn er niet teveel mensen? Terlouw: Nee, niet als de leefstijl van bijvoorbeeld mensen in de VS verandert. De ecologische voetafdruk van één Amerikaan is net zo groot als die van negen mensen uit India. Een andere leeftstijl en een leefbare wereld voor onze kinderen? ‘Het kan!’ hield Terlouw ons voor.

Na de pauze waren er twee jonge vrouwen, zussen, Jessie en Nicky Kroon uit Amersfoort, die met enthousiasme spraken over ‘zero waste’. Zij leven al bijna vier jaar zonder te zorgen voor enig afval. De boodschappen leveren nauwelijks verpakkingsmateriaal op, er wordt geen voedsel verkwist, van alles wordt hergebruikt, allerlei producten zijn niet langer nodig en kapotte apparaten worden gerepareerd en oude kleding versteld . Na het heldere betoog van Jan Terlouw reikten Jessie en Nicky ons veel praktische mogelijkheden aan om te komen tot een verantwoorde omgang met de aarde. Er moet verandering komen? Nee, wij moeten veranderen… zo hielden zij ons voor. 

Even dreigde het mis te gaan toen de gastheer bij het aanbieden van bossen bloemen aan de sprekers zich realiseerde dat ze in plastic waren verpakt. Nog net op tijd werd dat verwijderd voordat ze het podium op gebracht werden…