Home » Jaarthema: Over een andere boeg

Jaarthema: Over een andere boeg

‘Over een andere boeg’ is het nieuwe jaarthema voor De Kapel.

In Gooi-Noord heeft het gezamenlijke blad van de vijf vrijzinnige gemeen- schappen deze maand ‘Hoe nu verder?’ als thema. Het is een vraag die je stelt als je even niet meer weet wat je te doen staat. Het antwoord kan dan zijn: het moet over een andere boeg. Als gevolg van terugloop en vergrijzing kennen kerken, en zeker ook de kleine vrijzinnige geloofsgemeenschappen, al vele jaren de vraag ‘hoe nu verder?’ en het antwoord: het moet ‘over een andere boeg’, ja. In De Kapel is daar, en met enig succes, aan ge- werkt door bestuur, voorgangers en wat afwisselend heette de kerkelijk inspirator, de vernieuwingspredikant, de inspiratie kapel.

En toen kwam daar de corona-crisis bij. Vanaf 12 maart bracht dat ons direct bij de vraag: ‘Hoe verder?’. Kunnen we als geloofsgemeenschappen de onderlin- ge band bewaren, ook als we niet bij elkaar mogen komen? Het moest direct over een andere boeg: online vieringen, video-vergaderen, telefooncirkels. Maar… dat zijn alleen praktische benaderingen van problemen die zich voordoen. Het zijn nog geen wezenlijke veranderingen.

‘Hoe nu verder?’, vraagt de samen- leving. Pakken we ons oude leven na verloop van tijd weer op? Of is deze crisis het begin van blijvende verande- ringen? In de manier hoe we vakantie vieren, uitgaan, ons verplaatsen, elkaar benaderen en omgaan met de aarde?

‘Hoe nu verder?’, vraagt de geloofsge- meenschap. Kunnen we weer gewoon bij elkaar komen in een dienst, elkaar omhelzen, samen zingen, samen koffiedrinken, bij elkaar op bezoek gaan?

‘Hoe nu verder?’, vragen u en ik ons af. Moet het in mijn eigen leven ook over een compleet andere boeg?

Het antwoord dat je geneigd bent op deze vragen te geven, heeft te maken met het vertrouwen van waaruit je kunt leven. Dat heeft zeker ook te maken met het gegeven of je je geborgen weet in de relaties waarin je leeft, die met familie, vrienden, buren en met de Eeuwige.

De leerlingen van Jezus gingen uit om te vissen. Het was nacht en ze vin- gen niets (Joh. 21). Jezus zei: Gooi je netten nu eens uit over stuurboord, gooi ze eens over een andere boeg. In vertrouwen op hem deden ze dat: “en er zat zo veel vis in, dat ze het net niet omhoog konden trekken.”

Peter Korver