Home » Irene Hörst: ‘Ik heb mij zo vaak gezegend gevoeld door de gesprekken!’

Irene Hörst: ‘Ik heb mij zo vaak gezegend gevoeld door de gesprekken!’

Irene Hörst-3Irene Hörst heeft afscheid genomen van De Kapel. Opnieuw, voor de zoveelste  keer. ‘Maar nu is het definitief, vindt ze zelf, ‘alleen niet in mijn hart’. Aanvankelijk zou ze ook niet meer komen voor gastpreekbeurten, maar dat gaat haar bij nader inzien toch te ver.  U moet nog wel even wachten, want ze staat pas voor 4 september op het rooster.

In de week tussen kerst en het nieuwe jaar zijn collega’s Tom Rijken, Peter Korver samen met haar en haar opvolger Monika Rietveld gaan lunchen bij De Jonge Haan. Dat is een plek waar wel vaker bij een broodje nader overleg plaats vond. Daaraan vooraf was ze eerst naar Naarden gereden om bij mij thuis dit interview te hebben.

Hoe ben je eigenlijk bij de VGH terecht gekomen?

Ja, hoe lang is dat geleden? Het was toen Corrie Jacobs met ziekteverlof was, misschien twintig jaar geleden nu. In de loop van de tijd werd ik steeds terug gevraagd als er vacaturetijd of ziekteverlof was. Tijdens mijn studie had ik al gewerkt voor de NPB in Bennekom. Ik had de MO-A opleiding theologie in Zwolle gedaan, was met B begonnen, maar ik wilde praktisch werk gaan doen. 

Wat betekende de opleiding voor jou?

Het was een geweldige studie, zoals we exegese kregen vanuit de Judaica en kennis maakte met de Joodse filosofie zoals van Levinas! Ik weet niet of ik zonder dat wel bij het christelijke was gebleven. De vragen die aan de orde kwamen als ‘wie is de mens?’ Ik zie Jezus als de mens in perfecte balans, levend vanuit kruis en cirkel. Het kruis staat voor alles uit de schepping aan goed en kwaad, het cirkel voor de eeuwigheid die ons omgeeft.

Je was voorganger van de NPB maar koos voor het pastorale werk.

Ja, ik had ook zelfstandig voorganger van een NPB-afdeling kunnen worden, maar heb gekozen voor Hilversum, om daar pastoraal werker te zijn. Hilversum heeft steeds bovenaan gestaan.  Ik heb er wel veel belang aan gehecht dat ik zo’n tien jaar terug hier als ‘voorganger’ bevestigd ben. Ik ben natuurlijk ook voorgegaan in diensten en heb meditaties en middagen geleid.

Wat sprak je aan in de mensen van De Kapel?

Vrijzinnigen hier zijn heerlijke mensen die bezig zijn met spiritualiteit, die hoogstaande ethische principes hebben en allemaal een eigen visie hebben ontwikkeld. Het gaat in de gesprekken zelden over koetjes en kalfjes.

Wat heb je te bieden in het pastoraat?

Aandacht. Aandacht geven aan mensen zonder een verborgen agenda te hebben, zonder te oordelen, zonder al een plaatje te hebben van die ander. Het hoeft niet altijd over diepe dingen te gaan. Die ander mag voelen dat er ruimte voor hem of haar is. Pastor blijf je je hele leven, ook als je geen aanstelling meer hebt. Het mooie is dat je niet alleen maar geeft in dit werk. Je krijgt altijd ook terug. Elke ontmoeting is verrijkend. Ik heb me zo vaak gezegend gevoeld door de gesprekken, door het samen zijn.

Je hebt een heel eigen stijl van diensten leiden en overdenkingen houden.

Ja, ik spreek spontaan, het lijkt alsof de woorden vanzelf komen, maar dat betekent niet dat er geen proces van denken, filosoferen en theologie aan vooraf is gegaan.

Je bent pastor, maar hoe ga je zelf om met tegenslag en problemen?

Door te zeggen: het is zoals het is. Als je teveel aandacht geeft aan dat wat niet goed is in je leven, groeit het alleen maar.

En wat komt er nu, na Hilversum?

Voor de Vrijzinnigen in Veenendaal ben ik op afroep beschikbaar als pastor. Het is een afdeling die geen vaste voorganger heeft. Het voordeel is dat ik daar niet een vast aantal uren hoef in te vullen. Voor Hilversum ben ik niet meer via de VGH te vragen, maar privé mag ik benaderd blijven worden.

Heb je ook hobby’s?

Ja, paardrijden, piano spelen en portrettekenen. Maar daar heb ik pas tijd voor in een volgend leven.

Peter Korver