Home » Intredeviering ds. Elly van Kuijk-Spaans

Intredeviering ds. Elly van Kuijk-Spaans

Zondag 11 april, let op:14.30 uur.

Ds. Elly van Kuijk- Spaans is sinds januari bij ons werkzaam.
Naast ds. Peter Korver zal ook ds. Kim Magnée-de Berg in deze viering voorgaan. Zij is predikante van de Federatie in Gouda, een samenwerkingsgemeente van remonstranten, doopsgezinden en vrijzinnigen. Hier vervulde Elly haar gemeentestage vanuit het Remonstrants Seminarium. Beide predikanten zullen Elly de zegen meegeven voor het werk dat ze in De Kapel mag verrichten, waarna Elly de viering verder zal leiden.

Aanmelden: info@dekapel.nu voor zaterdag 10 april 12.00 uur