Home » Intredeviering ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen

Intredeviering ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen

Zondag 16 mei, let op: 14.30 uur.

Op zondagmiddag 16 mei is de intrededienst van ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen. Het thema van de middag is ‘Vuur dat mensen samensmeedt’ (regel uit het lied van Huub Oosterhuis ‘Uit vuur en ijzer, zuur en zout’). U kunt bij deze viering aanwezig zijn, maar het geheel wordt ook live uitgezonden via het Youtube-kanaal van de Kapel (YouTube De Kapel). Naast zang en orgelspel (Rob van Roon) zullen er  harpklanken te horen zijn van Aimée van Delden. Als geloofsgemeenschap en predikante zullen we gevraagd worden ‘ja’ tegen elkaar te zeggen. Daarna vindt een korte inzegening plaats met handoplegging. We nodigen u van harte uit voor deze feestelijke viering!

Aanmelden: info@dekapel.nu vóór zaterdag 15 mei 12.00 uur