Home » Hilverzon avond over isoleren van monumenten

Hilverzon avond over isoleren van monumenten

Informatiebijeenkomst voor bewoners van monumenten en beschermd stadsgezicht

Hoe kun je in een monument of in een woning binnen een beschermd stadsgezicht je energieverbruik terugbrengen? De welstandscommissie geeft aan dat er in overleg veel mogelijk is. Bewoners hebben vaak een ander idee. De praktijk leert dat er veel mogelijk is,  maar onder randvoorwaarden die voor bewoners financieel vaak niet haalbaar zijn. Aan de hand van praktijkvoorbeelden schetsen de energiecoaches van HilverZon een beeld van wat wel en wat niet kan. Bewoners kunnen ter plekke eigen voorbeelden voorleggen.

Regels Welstand

De avond is een praktische voortzetting op de eerdere avonden die HilverZon eind vorig jaar in Sociëteit De Unie heeft georganiseerd. Uitgangspunt van de avond is dat we onze woningen en andere monumenten in goede staat willen bewaren, maar dat de huidige welstandsregels veel belemmeren. We zoeken naar een duurzame balans.

Stookkosten verlagen

De wethouder suggereerde dat hij 2019 wil gebruiken voor onderzoek naar de welstandsnota. Pas daarna wil hij gaan werken aan een daadwerkelijke aanpassing van de welstandsregels. Dit terwijl voor veel bewoners allang duidelijk is dat de welstandseisen op onderdelen verruimd zouden moeten worden. De stookkosten voor bewoners rijzen de pan uit en daarnaast willen zij ook vanuit milieu-overwegingen een energiezuiniger huis hebben.

Uw inbreng is belangrijk

HilverZon hoopt met deze avond twee doelen te bereiken. Met voorbeelden uit de praktijk laten we bewoners zien wat wel kan, maar aan de andere kant willen we ook voorbeelden aandragen bij de gemeente van situaties die aantonen dat welstand en verduurzaming met elkaar botsen. Daarvoor hebben wij uw bevindingen nodig. Wij zullen de voorbeelden die u aandraagt, inbrengen om de gemeente aan te sporen tot snelheid bij het verduurzamen van de welstandsregels.

Datum: donderdag 7 maart
Locatie: De Kapel, ‘s Gravelandseweg 144
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur

Meer info: www.hilverzon.nu