Home » Het Verhaal van Kerkelanden

Het Verhaal van Kerkelanden

In 2017 bestaat de wijk Kerkelanden 50 jaar. In een gezamenlijk project van de Historische kring Albertus Perk, Stichting Versa en de kerken hebben we in de afgelopen jaren aandacht besteed aan de personen die hun naam hebben gegeven aan de straten en hofjes van de wijk. Als voorlaatste in de rij is de kerkvader Ambrosius aan de beurt. 

Ambrosius leefde in de 4e eeuw na Christus, een tijd waarin Europa flink in beweging was. Het Romeinse Rijk had te maken met een stroom van vreemde volken, van wie de Vandalen in de eeuw die er op volgde Rome zouden binnenvallen en daarmee het einde van het Romeinse Rijk zouden inluiden. Binnen de Kerk woedde een strijd tegen de Arianen, die niet konden geloven in de godheid van Jezus Christus. In Milaan liep het conflict rond een bisschopsbenoeming zo hoog op dat voor en tegenstanders met elkaar op de vuist gingen. 

De burgerlijke overheid, in de persoon van gouverneur Ambrosius, kwam tussen beide. Het volk riep om vrede en smeekte Ambrosius om hun bisschop te worden. Hij stemde toe en werd tot priester en bisschop gewijd. Meer dan een goed bestuurder, was hij ook een liturgievernieuwer. Er ontstond een vorm van kerkmuziek die zijn naam zou gaan dragen: de Ambrosiaanse zang, een voorloper van het veel bekendere Gregoriaans.

Op 8 januari zal het Gregoriaans Koor Utrecht de gezangen uit de Ambrosiaanse Mis van Epiphanie ( Driekoningen) ten gehore brengen. Dirigent Anthony Zielhorst zal, afgewisseld met gezang, een inleiding geven over Ambrosius en de Ambrosiaanse zang. 

Datum: zondag 8 januari
Plaats: kerkcentrum De Waaier, Kerkelandenlaan 5 , Hilversum
Aanvang 15.30u. en de toegang  gratis.