Home » Het project ‘levensverhaal’

Het project ‘levensverhaal’

Een cursus van Monika Rietveld

Aan het begin van het seizoen in de herfst stelde Monika als project voor: het schrijven van je levensverhaal. De aankondiging in Kapelnieuws was waarschijnlijk te onopvallend, want er kwamen weinig reacties op. Achteraf bleken veel mensen er geïnteresseerd in te zijn. Omdat ik er zelf wel enthousiast over was, wil ik er nog een keer de aandacht op vestigen. 

Het schrijven van een levensverhaal is goed voor een mens dat al een groot stuk leven achter de rug heeft. Door terug te kijken langs de levenslijn realiseer je je nu hoe je alle gebeurtenissen hebt ervaren. Ook kan je meer relativeren dan wanneer je het in je onderbewustzijn blijft meeslepen. Je leven is nu op afstand zichtbaar geworden. Het toeval heeft dikwijls een grote rol gespeeld. Soms denk je: “Wat een geluk heb ik toen gehad” of: “Wat was dat een nare periode “. En dan: “Het heeft zo moeten zijn”. Ben je wel of niet een product van je familie? 

Er zijn vrienden en vriendinnen geweest. Veel mensen en dieren waren er op je levensweg. In hoeverre hebben zij je leven beïnvloed? Je kunt natuurlijk ook zelf een selectie maken van wat je wel wilt opschrijven en wat niet. Dat is praktisch als je het aan je kinderen of kleinkinderen wilt vertellen!

 Tenslotte – maar niet in de laatste plaats – gaven de bijeenkomsten voor dit project ook de gelegenheid om goede gesprekken te voeren. 

Volgend seizoen van de Kapel wil Monika weer met dit project komen. Tijd genoeg dus om erover na te denken! 

Elise Lauwaars – Ruijsch van Dugteren