Home » Het goede wint het altijd weer van het kwade

Het goede wint het altijd weer van het kwade

de-zonHet licht wint het uiteindelijk van het duister, is het kernverhaal van het evangelie. Met kerst, de zonnewende, gaan wij weer het licht tegemoet. De dagen zullen weer langer worden, hoewel dit in het begin niet zo zichtbaar is. Zo is het ook nu niet zichtbaar dat de barbaarsheid van IS ooit overwonnen zal gaan worden, maar het is wel zo. Het is altijd in de wereldgeschiedenis zo geweest, dat het goede, de vrijheid, de democratie het heeft gewonnen van het kwaad, of welke dictatuur dan ook. Nu ik deze woorden schrijf, is net de aanslag in Parijs geweest. Europa is verenigd in datgene wat onschuldige mensen op onschuldige plaatsen is aangedaan, omdat mensen in hun blindheid en godsdienstwaanzinnigheid tot primitieve daden zijn gekomen.

Bij de aanslag in Parijs in Europa spreken wij met één stem, wij laten ons niet knechten, wij laten ons geen angst aan jagen en zullen de vrijheid waar wij met elkaar als democratische mensen voor staan in Europa, blijven uitdragen. Wij Europeanen, die vrij zijn om onze mening te uiten, vrij om onze godsdienst te beleven, vrij om onze politieke visie uit te spreken, wat een rijkdom.

Maar bij dit alles zal ieder mens ook een grens moeten trekken. Onze grens is dat daden van onmenselijkheid niet worden geaccepteerd. Onze grens is dat wij graag mensen opnemen in onze gastvrije wereld, maar dat onze waarden en normen wel gerespecteerd moeten worden. Zij, die onze waarden en normen met de voeten treden, moeten ook duidelijk een antwoord krijgen vanuit onze samenleving.

Ik ben maar een eenvoudige predikant, een eenvoudige wereldburger. Maar ik weet wel, dat wij in ons Europa grenzen nodig hebben. Nederland en ieder land heeft, tot het Schengen akkoord, grenzen gehad. Toen ik in 1980 in Duitsland kwam te wonen, werd ik streng gecontroleerd bij het binnenkomen in het land. Het eerste jaar moest ik mij diverse malen melden op het politiekantoor in de plaats waar ik woonde. Allemaal goede controle systemen. En nu de grenzen binnen Europa zijn weggevallen, hebben wij de buitengrenzen ook maar weg laten vallen. Nee, graag grenzen houden. Ieder mens zal in ons Europa geregistreerd  moeten worden. Controle blijft noodzakelijk om het ook leefbaar te houden.

Wij hebben ongeveer 9000 kilometer landsgrenzen met ons Europa. Ja, en toch blijven controleren, en toch mensen als vluchtelingen binnen blijven halen. Grenzen controleren wil niet zeggen, dat wij geen vluchtelingen willen opvangen. Het wil alleen zeggen dat wij Europa als vrije democratische wereld in stand willen houden.

In het vrije Europa vangen wij vluchtelingen op, uit welk land ze ook komen. Het menselijke gezicht van de democratie van Europa is optimaal zichtbaar geworden, terwijl in de Arabische wereld bijna niemand wordt opgevangen, juist omdat deze wereld ook niet democratisch is.

Grenzen stellen, ja en toch mensen in de buitenwijken van Parijs uit hun isolement halen en niet verder in extremiteit laten wegzakken, zo ook niet als dat al mocht gebeuren in ons eigen land. Grenzen stellen daar waar de haat van IS wordt uitgedragen. Vrijheid van meningsuiting wil niet zeggen, dat alles maar gezegd kan worden. Ieder mens heeft een grens in zijn leven nodig. Zelfs in de liefde kennen wij grenzen, ga maar bij uzelf te rade.

Het goede zal altijd weer zegevieren, zo zal de democratie het winnen van systemen waar mensen geknecht en onderdrukt worden. De vraag moeten wij wel stellen of wij vanuit ons Europa, niet de onvrijheid van een deel van de wereldbevolking in stand houden. Wij zullen ons moeten afvragen, wat ons aandeel is in de burgeroorlog die jaren geleden in Syrië is ontketend. Hebben wij voor een groot deel niet de chaos mee veroorzaakt? Als dat zo is, dan hebben wij ook de verantwoordelijkheid om deze chaos te doen veranderen naar een leefbare wereld.

Zolang dat niet is, zullen wij hier voor de opvang van de duizenden vluchtelingen moeten zorgen en onze democratische wijze van leven aan hen overdragen. Hen leren om met de vrijheid van godsdienst, politiek en vrije meningsuiting om te gaan. Ja, het goede zal het kwade overwinnen.

ds.  Tom Rijken