Home » Goois van Praag Leerhuis 2018-2019

Goois van Praag Leerhuis 2018-2019

Vorig seizoen is in ons Leerhuis een begin gemaakt met het bestuderen van het Bijbelboek Genesis aan de hand van de indeling die bij het lezen van de Thora in de synagoge wordt gehanteerd. Komend seizoen zullen we daarmee verder gaan. 

Data:  1 en 15 november, 29 november en 13 december (Genesis)
Data: 7 en 31 januari en 14 februari 2019 (Bergrede).
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Regenboogkerk, Nassaulaan 22 in Hilversum 

Inleiders: Afke Maas, Rob Cassuto, Marcus van Loopik en Eric Ottenheijm

Kosten: € 120. Per keer betalen kan ook. Het bedrag per avond is € 20.
Voor info en opgave:

https://gooisvanpraagleerhuis.wordpress.com