Home » Goede Week – Witte Donderdag

Goede Week – Witte Donderdag

Witte Donderdag is er een Maaltijd van Brood en Wijn o.l.v. ds. Peter Korver.

We staan stil bij de laatste maaltijd die Jezus had samen met zijn leerlingen. We overwegen een vers uit de brief die Paulus schreef aan de Galaten: Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus.