Home » Gesprekskring Levensvragen

Gesprekskring Levensvragen

De gesprekskring Levensvragen gaat in september weer door. Een kleine kring, een gevoel van veiligheid, open boeiende gesprekken.

Eénmaal per maand komen we bij elkaar. De praat-onderwerpen komen uit onze kring zelf. Vorig jaar hebben we het bijvoorbeeld over onze Godsbeelden gehad, over diversiteit & inclusie enzovoort.

Dit jaar gaan we aan de slag met Lectio Divina, een meer meditatieve manier om met een tekst om te gaan.

De kring wordt begeleid door ds. Peter Korver.

Heb je zin om mee te doen? Voel je van harte welkom! Neem voor meer informatie contact op met Christien de Kok, e-mail christiendekok@hetnet.nl.