Home » Gesprekskring over Bijbelse vrouwen en verlies in Soest

Gesprekskring over Bijbelse vrouwen en verlies in Soest

Als vrouwen rouwen – 4 middagen zullen we stilstaan bij verhalen over vrouwen in de Bijbel met verlieservaringen:
– Naomi en Ruth, de Moabitische, in het gelijknamige boek ‘Ruth’
– De naamloze vrouw van Lot in het eerste Bijbelboek ‘Genesis’
– Batseba, vrouw van de grote koning David, in het boek ‘Samuel’
– Ook in Genesis: Lea, de ongewenste vrouw van Jakob; en Hagar, de moeder van Ismaël, stamvader van de Arabieren.

We zullen deze verhalen samen verkennen en leggen naast eigen verlieservaringen. Verlies van een kind, of je partner, van huis en haard, van je land, van je dromen, van eigenwaarde en trots, van geborgenheid. Verlies en rouw kent veel gezichten. Ook in de Bijbel. Ook bij al die vrouwen in de Bijbel, wier naam soms niet eens genoemd wordt.
In deze kring van 4 middagen zullen we niet alleen delen, verkennen en herkennen, ook neem ik je aan de hand van deze Bijbelverhalen graag mee in de laatste (wetenschappelijke) inzichten op gebied van verlies, rouw en (psycho)trauma. Inzichten uit de ontwikkelingspsychologie, systemisch werken en contextueel pastoraat, psychotrauma en de hechtingstheorie.

Als deelnemer word je uitgenodigd om je eigen ervaringen in te brengen. Theorie, verhalen, ervaringen en oefeningen zullen elkaar afwisselen. Je bent van harte welkom!
Ook mannen, uiteraard….

• Data: 17 en 31 mei, 14 en 28 juni
• Plaats: Rembrandtkapel, Rembrandtlaan 20 Soest
• Tijd: 14.00 – 16.00 uur
• Kosten: geen; een vrijwillige bijdrage na afloop wordt op prijs gesteld
• Opgave: vóór 10 mei 2017 bij ds Evelijne Swinkels-Braaksma
Bijeenkomsten zijn ook los te volgen
• Aantal deelnemers minimaal 8, maximaal 25 (vol is vol)
• Voor meer info en opgave: evelijne.swinkels@planet.nl , tel: 06  – 24 51 47 29