Home » Foto’s van Pauli Gerritsen in de Kapel

Foto’s van Pauli Gerritsen in de Kapel

Gedurende de maanden september, oktober en november zullen er in de Kapel foto’s geëxposeerd worden uit de bekroonde serie ‘Moeders’ van Pauli Gerritsen. Deze foto’s laten de zorg zien van Nepalese moeders voor hun meervoudig gehandicapte kind, meestal in moeilijke omstandigheden, waarbij veerkracht en liefde de voorgrond vormen

In Nepal is begrip en opvang voor meervoudig gehandicapten nog nauwelijks op gang gekomen. Er is een grote behoefte bij deze moeders van meervoudig gehandicapte kinderen om gehoord en gezien te worden. Op 2 september zal Pauli Gerritsen het project en de totstandkoming van de fotoserie toelichten.