Home » Foto’s gezocht van onze aarde

Foto’s gezocht van onze aarde

Duurzame Ontwikkelingsdoelen In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ geformuleerd: het streven, dat alle landen – ook Nederland – de grote problemen van onze tijd aanpakken en voor 2030 van onze wereld een betere plek maken. Bijvoorbeeld de armoede (doel 1) en de ongelijkheid (4 en 10). Maar ook de uitputting van grondstoffen (12) of de vervuiling van de atmosfeer, de bodem en de oceanen (13, 14, 15). In het team duurzaamheid richten we onze aandacht vooral op de doelen 12 t/m 15, want de Kapel is een Groene Kerk!

Klimaatviering op 17 oktober…
In oktober a.s. hebben we een viering gepland, waarin we stil willen staan bij de schoonheid
en kwetsbaarheid van onze planeet. Denk aan de vele bedreigde dier- en plantensoorten, de verarmde bodemkwaliteit, de ontbossing en alle bedreigingen van ons klimaat met de opwarming van de aarde. Maar denk ook aan de oplossingen: recyclen en hergebruik van afval, duurzame landbouw, voedselverspilling verminderen, zonnepanelen en windmolens, minder vlees eten, minder vliegen en autorijden, de biodiversiteit herstellen in “nieuwe natuur”.

….. met een tentoonstelling

Wij zouden graag al deze aspecten tijdens de klimaatviering op 17 oktober zichtbaar maken in een tentoonstelling van foto’s (schilderijen mag ook). Foto’s, die uzelf deze zomer maakt of in het verleden gemaakt heeft.

Velen van u kunnen prachtig fotograferen! Laat zien waar u zich over verwondert, als u de aarde en al haar schepselen aanschouwt. Maar ook, waar u zich zorgen over maakt. Onze planeet met alles wat erop leeft, is kwetsbaar. En misschien heeft u ook foto’s, die hoop geven op verbetering?

Als U zich aangesproken voelt door één van de andere doelstellingen (zie www.sdgnederland.nl) – ook foto’s daarvan zijn welkom!

Stuur alle foto’s voor het team duurzaamheid aan maarten.pannevis@gmail.com of uschipostma@gmail.com

Team Duurzaamheid