Home » Film/lezingen en expositie zusters Augustinessen van St. Monica

Film/lezingen en expositie zusters Augustinessen van St. Monica

Film/lezing: 85 jaar zusters Augustinessen van St.Monica

Quote van de zusters Augustinessen van St.Monica:

“Niet iedereen is gelijk, maar wel gelijkwaardig. Ieder heeft zijn eigen plaats, die je niet hoeft te bevechten. Dat is de plaats waar jouw talenten tot hun recht komen en waar je kunt zijn wie je werkelijk bent. Dat maakt dankbaar en schept ruimte voor de liefde. Deze liefde is scheppend.”

Cliche’s over kloosterzusters worden door de Augustinessen van St.Monica al 85 jaar  onderuit gehaald door hun moderne visie op het leven. Op eigen manier, doordacht en vlot, realiseerden ze binnen 35 jaar 7 kloosters, waarvan de Stad Gods in Hilversum landelijk het bekendst werd. De loterij Meisjesstad was 70 jaar een nationaal begrip (hoogtijdagen: 70.000 loodjes) en hun blad ‘Stad Gods’ (hoogtijdagen: 60.000 abonnees) bestaat nu ook 85 jaar en is onlangs vernieuwd. Dit heeft hen zelfstandigheid gegeven om, zonder subsidie, op hun manier mensen te kunnen opvangen die tussen wal en schip vielen, zoals vroeger ongehuwde moeders in Meisjesstad en daklozen.

Nu richt het nieuwe klooster in Hilversum, Casella, zich als stilte- en ontmoetingscentrum op jongeren, die hier op speelse manieren hun eigen spiritualiteit kunnen ontdekken, zoals in het labyrint of het gebedsbos. Daarmee lopen de zusters Augustinessen van St.Monica spiritueel nog steeds vooraan.

Paul Delcour en Annette van Tol hebben een documentaire gemaakt over deze zusters die weinig filmcamera’s binnen lieten. Daartoe hebben zij hen een jaar mogen filmen en interviewen en kregen zij toegang tot beeldmateriaal uit de privé-archieven van de zusters.

De documentaire is in 2 delen uitgezonden door de KRO.

Film/lezing: maandag 21 januari 2019, 19.30- 21.30 uur

Deel 1: Verleden: hun tijd vooruit, presentatie Annette van Tol.
Vanuit welke visie leefden de zusters en waar kwam die vandaan?
Hoe kreeg die visie vorm in hun dagelijks leven en in de manier waarop ze hulp boden?

Film/lezing: maandag 28 januari 2019, 19.30- 21.30 uur

Deel 2: Heden: met de tijdgeest mee, presentatie Paul Delcour.
Hoe zijn de zusters meegegaan in de tijdgeest, wat bleef en wat veranderde?
Hoe kan een visie steeds voor vernieuwing zorgen, waardoor klooster Casella kon ontstaan? Hoe kan hun visie ons nu nog inspireren?

Expositie: 18 t/m 31 januari 2019 Verleden en heden.
Filmlezingen 21 en 28 januari 2019, 19.30- 21.30 uur.
Locatie beide: bibliotheek Hilversum, ‘s Gravelandseweg 55.