Home » Expositie in de Kapel

Expositie in de Kapel

We zijn benaderd door een kunstenaarscollectief, ArsProDeo, dat zich verbindt aan een thema en daarin inspiratie vindt voor nieuw werk. Dit landelijk collectief bestaat uit 30 kunstenaars met een christelijke levensovertuiging.

Dit jaar werken zij samen met International Justice Mission, een instelling die het schrijnend misbruik van kind slaven wereldwijd bestrijdt. Het gaat om misbruik dat plaatsvindt in onder meer de kledingindustrie en de sekshandel.

Door middel van kunst willen de kunstenaars de bestrijding van deze misstanden onder de aandacht brengen. Als Kapelgemeente geven we hen daar de ruimte voor.

Eind augustus zal de expositie worden aangebracht in samenwerking met een van de kunstenaars. Ook zal er in september een collecte worden gehouden voor dit doel.

Namens het kunstteam, Joke Ubbink