Home » Even op adem komen

Even op adem komen

Even Op Adem Komen.

Eenmaal in de maand op een vrijdagavond om 19.00 uur is er Even Op Adem Komen. Na een drukke (werk)week gedurende ongeveer 3 kwartier een pas op de plaats maken, tot rust komen, een moment van bezinning en hernieuwde inspiratie.

Bij het licht van kaarsjes luister je naar muziek, reflecteren we op de actualiteit, belichten we een thema zoals Vertrouwen, Verbondenheid, Vrijheid, Duurzaamheid van alle kanten. We wisselen gesproken woord af met zowel hedendaagse als klassieke muziek en sluiten af met een (geleide) meditatie. Na afloop delen we onze ervaringen en belevenissen bij een kop koffie of thee. 

Elke 1e vrijdag van de maand voorlopig om 19.00 uur.

De data voor komend seizoen zijn:

1 oktober

5 november

3 december

NB. We weten nog niet of er komend najaar een versoepeling van de 1,5 meter maatregelen zal zijn zodat we vooraf  om 18.00 uur de tafels boven in de Kapel kunnen dekken voor een gezamenlijke eenvoudige maaltijd, waar we elkaar in verbondenheid ontmoeten en  al even ‘los’ komen van alle hectiek van de week. Als de maaltijd doorgaat, zijn de kosten Euro 5,00 incl. drankje.

Kijk voor de laatste berichtgeving steeds op www.dekapel.nu

Het EOAK team Jos Beutler, Marike Spanjaard, Reimeke Spanjaard