Home » Even op adem komen – een impressie

Even op adem komen – een impressie

Ook in het nieuwe seizoen zijn er weer meditatieve bijeenkomsten onder de noemer ‘Even op adem komen’. De opzet is ook nu: aan het begin van het weekend, op de eerste vrijdag van de maand, is iedereen welkom om mee te doen aan:

  • vanaf 18 uur een drankje
  • vanaf 18.30 uur, een eenvoudige maaltijd
  • vanaf 19 uur een meditatieve samenkomst in een kring, met het aansteken van een lichtje, een thema, een actualiteit, muziek, een ontspanningsoefening
  • koffie drinken na, afsluiting om 20 uur

Een impressie hierbij van de samenkomst die in september is geweest. Het thema was ‘loochenen’, wat betekent: zeggen dat het niet zo is. Bekend is de loochening van Petrus: om zichzelf te redden ontkende hij tot drie keer toe dat hij bij Jezus van Nazareth hoorde. En toen kraaide de haan. Er werd vooral ook gezocht naar wat dit woord in de wereld van vandaag kan betekenen. In Kenia is er een dappere opperrechter die de autoritaire president die hem benoemde, durfde te trotseren door de presidentsverkiezing ongeldig te verklaren. Dat is nog nooit eerder gebeurd in Afrika. Rechter David Maraga loochende zijn eerlijk oordeel niet en herstelde voor velen het vertrouwen in de onafhankelijke rechtspraak.

Vervolgens werd er gemediteerd op een bekende uitspraak van Marten Luther King:In the end we will  remember not the words of our  enemies, but the silence of our friends”.

Vrij vertaald: aan het einde vergeten we wel de woorden die onze vijanden over ons spraken,  maar niet de momenten dat vrienden ons in de steek lieten. Dat zij niet voor ons opkwamen, niet voor ons ten beste spraken, toen het erop aan kwam. Hoe vaak gebeurt het ons niet dat we zwijgen terwijl we eigenlijk hadden moeten spreken.

Hannah Arendt, filosofe, schreef het boek ‘De banaliteit van het kwaad’ en daarin stelt zij dat het meeste kwaad wordt gedaan door mensen die niet kiezen tussen goed of kwaad. De wereld is nooit veranderd door een apathische meerderheid maar door een actieve minderheid!

Even op adem komen… Je neemt er altijd wel iets van mee. Is het niet een inspirerende gedachte, een beetje bezinning, dan wel een moment van rust en een ontmoeting met iemand. Voel je welkom! De volgende keer is vrijdag 6 oktober.

Peter Korver