Een moment van bezinning op de vrijdagavond

Een moment van bezinning op vrijdagavond

Vanaf februari is de Kapel elke vrijdagavond geopend voor een moment van bezinning.

Even op adem komen (op de 1e vrijdag van de maand) en de meditatiebijeenkomst (op de 3e vrijdag van de maand) kent u als het goed is al. Maar nu komen er nieuwe, inspirerende vrijdagavonden bij.

1e vrijdagavond van de maand

Vanaf nu zal Even op adem komen eens in de twee maanden plaatsvinden. U kunt dan vanaf 18.00 weer aanschuiven voor een eenvoudige maaltijd, waarna we in de kerkzaal een bezinningsbijeenkomst organiseren.

In de maand dat er geen Even op adem komen is, wordt er een filosofie-avond georganiseerd. Rondom een bepaald thema gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van filosofische teksten uit verschillende tradities.

2e vrijdagavond van de maand

Poëzieteksten kun je op verschillende manieren lezen en juist door er samen naar te kijken, is het mogelijk om nieuwe en diepere lagen in de tekst te ontdekken. Dat is dus wat we op de 2e vrijdagavond van de maand gaan doen. We gaan op verschillende manieren en in verschillende vormen aan de slag met gedichten.

3e vrijdagavond van de maand

Zoals u gewend bent, kunt u op de derde vrijdagavond naar de Kapel komen voor een meditatiebijeenkomst, waarbij geput wordt uit bronnen uit verschillende tradities.

4e vrijdagavond van de maand

In rituelen schuilt veel kracht. Eeuwenoude rituelen maken iets in ons los en nieuwe rituelen kunnen weer verstarde situaties losbreken. Op deze vrijdagavond gaan we aan de slag met verschillende rituelen. Aan de ene kant met rituelen uit verschillende religies en culturen, maar we gaan ook zelf vorm geven aan rituelen.

5e vrijdagavond van de maand

Soms telt een maand vijf vrijdagen en dan gaan we mediteren aan de hand van kunstwerken. Hoe dat eruit ziet? Er staat een schilderij centraal en u wordt uitgedaagd om daar dieper en op een andere manier naar te kijken, zodat u nieuwe dingen ziet. Het schilderij kan dan bepaalde gevoelens en gedachten oproepen.

Alle vrijdagavonden beginnen om 19.30 uur, met uitzondering van Even op adem komen.

Meer informatie over de komende vrijdagen kunt u vinden bij de activiteiten.