Home » Een leven van kwaliteit of kwantiteit?

Een leven van kwaliteit of kwantiteit?

Documentaire en nagesprek

Vorig seizoen keken we met een aantal mensen de documentaire over “ ik zou ook Miranda kunnen zijn” en hadden hier een boeiend nagesprek over. Dit vroeg om een vervolg, juist omdat er vragen opgeroepen werden en situaties getoond die tot gesprekstof leidden. Klinisch Ethicus dr. Erwin Kompanje, o.a. werkzaam in een verpleeghuis, schrijft in zijn blog over de illusie van onsterfelijkheid. Naar aanleiding van de tekst ‘Een verwacht overlijden op hoge leeftijd of een coronadode?’ ging Flavio Pasquino een tweegesprek met Kompanje aan. In dit gesprek passeren verschillende ethische kwesties de revue die de moeite van een gesprek waard zijn.

Durft u die uitdaging aan?

Samen kijken we de opname van dit twee- gesprek en bespreken we waar deze ethisch dilemma’s aan ons eigen leven raken.

Datum: donderdag 29 oktober
Tijd: 14.00 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage