Home » Duurzame religie – een inspirerende gespreksavond

Duurzame religie – een inspirerende gespreksavond

Deze activiteit vervalt i.v.m. het Coronavirus.


Een avond georganiseerd door de Inspiratiekapel.

Geloof je dat er zoiets als een God bestaat? Iets dat groter is dan jezelf? Iets dat onzichtbaar is maar waar je wel een vermoeden van hebt?

Door de menselijke geschiedenis heen hebben verschillende theologen vergeefse pogingen gedaan om tot Godsbewijzen te komen. Kan geloof desondanks een duurzame factor zijn in je dagelijks leven?

Waar kun je eigenlijk nog in geloven? Hoe duurzaam zijn geloof en religie wanneer er barsten dreigen te ontstaan in je persoonlijke levensverhaal en dingen heel anders lopen dan je zou willen?

Hoe duurzaam zijn geloof en religie wanneer je al het onrecht in de wereld ziet, de klimaatproblemen, de polarisatie in de samenleving en oorlog voorbij ziet komen in het journaal en in de kranten?

In het vrijzinnig christendom staat vrijheid van denken en geloven op basis van eigen inzichten centraal.

Wat wil je vasthouden of kun je misschien maar beter loslaten om je spiritualiteit en geloofsleven vitaal te houden? Zodat er een duurzame voedingsbodem ontstaat voor je dagelijkse doen en laten?

In deze gespreksavond zoeken we naar persoonlijke antwoorden die je helpen om inspiratie te vinden in je persoonlijke geloofsleven. Omdat je het goede wilt voor jezelf, voor anderen, voor de samenleving, voor de wereld.

Op deze avond staan we stil bij wat er voor jou wérkelijk toe doet en houvast biedt. Daarmee kun je een weg volgen die je helpt om jouw leven richting te geven. Een weg die past bij je innerlijke en diepste (geloofs)overtuigingen.

Deze gespreksavond wordt georganiseerd door de Inspiratiekapel, een initiatief voor mensen van 35 tot 55 die geïnteresseerd zijn in het gedachtegoed van de Vrijzinnige Gemeente Hilversum.

Datum: dinsdagavond 24 maart 2020
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur
NB Locatie: Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum, ‘s-Gravelandseweg 55, 1217 EH Hilversum
Toegang is gratis.

Bezoek onze websites:
www.inspiratiekapel.nu