Home » Doopsgezinde broederschap schrijft open brief aan de Nederlandse regering 

Doopsgezinde broederschap schrijft open brief aan de Nederlandse regering 

doopsgezindweb logoNamens onze doopsgezinde gemeenten is er een brief aan de regering geschreven. De kern van het verhaal is de oproep om niet mee te doen aan bombardementen in Syrië. Als ook de taal dat wij in oorlog zouden zijn met IS, is een taal die ons vreemd in de oren klinkt.

De doopsgezinde geloofsgemeenschap heeft vanouds het vredesgetuigenis van eminent belang gevonden om de conflicten die er in de wereld zijn te benaderen. Wij geven in overweging om niet dezelfde middelen te gebruiken als de tegenstanders die bestreden worden. In onze samenleving moet het mogelijk zijn om vreedzame middelen te gebruiken, die mensen bij elkaar brengen en niet nog verder uit elkaar drijven.

Voor de mensen in het Midden-Oosten, met name in Syrië zijn politieke en humane stappen nodig, die vertrouwen wekken, en die de basis kunnen zijn van een toekomst in deze regio. Het bestuur van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit.