Home » Dialoogtafel met Laurens ten Kate

Dialoogtafel met Laurens ten Kate

Opnieuw is Laurens ten Kate onze gast in de Kapel. Samen met het “Platform voor Zingeving en Ontmoeting” organiseren wij op zondag 17 november een Kapeltafel. Het “Platform voor Zingeving en Ontmoeting” bestaat al enkele jaren uit vrijzinnige stromingen in Hilversum. Deze bestaan uit de Kapel, samen met het Humanistisch Verbond ’t Gooi en Vecht, het Apostolisch Genootschap, de Soefibeweging en de Rozenkruisers Hilversum. De afgelopen drie jaar hebben we ieder jaar gezamenlijk een activiteit gehad. Nu willen wij in november rond de week van de dialoog, het gesprek over “Verbinding en Respect“ met elkaar aangaan. 

We beginnen met een inleiding van filosoof en religiewetenschapper Laurens ten Kate. Hij is door de Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtengoed – SSVG, voor een deel vrijgesteld om deze vrijzinnige samenwerking te ondersteunen.

De aanwezigen wordt een stamppotmaaltijd geboden.

Wilt u zich op tijd opgeven bij Tom Rijken:   tom.rijken@dekapel.nu

Kosten:     €15,-  p.p. overmaken op rek.nr. NL47ABNA0453205054 t.n.v. VGH   o.v.v. Dialoogtafel
Datum:      Zondag 17 november
Tijd:       17.00 – 20.30 uur, inloop vanaf 16.30 uur