Home » Diaconie

Diaconie

Helpen waar geen helper is

Hulp nodig? 
Heeft u problemen? Valt u tussen wal en schip? Kunnen hulpverleners niet helpen? We kunnen u niets beloven, maar we kunnen wel met u praten om te bekijken wat we voor u kunnen betekenen.

Diaconie projecten
Tijdens alle zondagse vieringen in De kapel wordt er gecollecteerd voor goede doelen, die door het Diaconieteam zijn aangereikt.

Het diaconieteam streeft ernaar om zoveel mogelijk met projecten te komen waar de leden/vrienden een band mee hebben. Bij de keuze van deze doelen wordt uitgegaan van een mix van plaatselijk nieuwe initiatieven, landelijk werkende projecten en internationale doelen.

Met Kerstmis en in de Veertig dagentijd voor Pasen wordt er extra gecollecteerd voor bijzondere, meestal eenmalige doelen.

Maatschappelijke projecten
Naast het gestructureerd collecteren voor genoemde doelen zet De Kapelgemeenschap zich samen met de leden van het Diaconieteam in voor ad hoc situaties. Dat kan variëren van een bijdrage voor een aangepaste vakantie, voor hulp bij zomerprojecten voor kinderen die thuis blijven, voor ruimte bieden bij schuldhulp vragen tot praktische assistentie bij de Voedselbank en activiteiten rond laaggeletterdheid en het armoedevraagstuk. Informatie is te verkrijgen bij Tineke Heida en Anneke van den Berg.

Rekeningnummer Diaconie: NL 63 ABNA 0545 9221 19