Home » Diaconie

Diaconie

Helpen waar geen helper is

Hulp nodig? 
Heeft u problemen? Valt u tussen wal en schip? Kunnen hulpverleners niet helpen? We kunnen u niets beloven, maar we kunnen wel met u praten om te kijken wat we voor u kunnen betekenen.

Diaconie projecten
Tijdens vieringen in De Kapel wordt gecollecteerd voor doelen, die door het Diaconieteam zijn aangereikt. Bij voorkeur betreft het projecten, waar leden/vrienden een band mee hebben. Uitgegaan wordt van een mix van plaatselijk (nieuwe) initiatieven, landelijk projecten en internationale doelen.
Met Kerstmis en in de Veertig dagentijd voor Pasen wordt er extra gecollecteerd voor bijzondere, meestal eenmalige doelen.

Maatschappelijke projecten
Naast de collectes voor specifieke doelen zet De Kapelgemeenschap zich in voor ad hoc situaties. Dat kan bijvoorbeeld een bijdrage voor een aangepaste vakantie betreffen, hulp bij zomerprojecten voor kinderen die thuis blijven, ruimte bieden bij schuldhulp tot praktische assistentie bij de Voedselbank en activiteiten rond laaggeletterdheid. Informatie is te verkrijgen bij Tineke Heida en Anneke van den Berg.

Rekeningnummer Diaconie: NL 63 ABNA 0545 9221 19


Van 3 juli tot en met 31 juli collecteren we vijf zondagen voor een project van de Wilde Ganzen in Bolivia, in de stad Cochabamba. Dit project is aangedragen door het Team Duurzaamheid.

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor kleine boerenbedrijven in afgelegen gebieden. In de regio Cochabamba in Bolivia is de economische situatie zo slecht dat de mensen die er wonen tot de armste van heel Latijns-Amerika behoren. Daar komt nu de klimaatverandering bovenop. Door steeds langere droge periodes is het voor boeren ontzettend moeilijk om een goed inkomen te verdienen. Twee organisaties slaan de handen ineen om een grote groep boerenfamilies te helpen. De Boliviaanse organisatie Voserdem en de Nederlandse Stichting Samay. Het idee is om fruitbomen te planten binnen de context van agroforestry. Met de oogst krijgen de boeren meer inkomen en wordt tevens de vruchtbaarheid van de bodem verhoogd. De fruitbomen voor de kleine boeren worden gedeeltelijk gesubsidieerd. Met een succesvolle fruitoogst kan het inkomen van de boeren na vier jaar drie keer zo hoog zijn. www.wildeganzen.nl

Thuis meedoen?
VGH inzake Diaconie.
NL63 ABNA 0545922119


Augustusproject Opvang van vluchtelingen in Oekraïne

In Oekraïne werkt Doopsgezind Wereldwerk samen met de andere doopsgezinde hulporganisaties in Europa. Het werk wordt namens hen uitgevoerd door de Mennonite Brethren (MB). Zij beschikken over een goed lokaal netwerk. Dat zijn de doopsgezinde gemeenten van de Association of Mennonite Brethren Churches in Ukraine.

De afgelopen maanden is op 2 plekken door deze lokale partner keihard gewerkt om opvangplekken te creëren voor mensen die door de oorlogshandelingen huis en haard hebben moeten verlaten.

Eén van die plekken is Mukachevo, een stad in het relatief veilige westen van Oekraïne. De andere plek is Zaporizhzhya, een stad dicht bij de frontlinie. Zie ook de onderstaande kaart voor de ligging van deze steden.

De meeste transporten vinden plaats vanuit Duitsland. Met deze transporten worden hulpgoederen en aanzienlijke geldbedragen naar de lokale partners in Oekraïne gebracht.

Roman Rakhuba, broederschapspredikant in Oekraïne laat ons delen in de pijn en hoop zoals die wordt ervaren door de mensen in Oekraïne: ‘Een deel van ons land is als een kerkhof waar dromen, relaties, bezittingen, plannen en hoop begraven liggen, samen met duizenden vrienden, familieleden, kennissen… Toch, omdat Christus is opgestaan, geloof ik dat het leven niet vervaagt. Dit kerkhof van gebroken hoop, relaties, plannen en verloren geliefden zal een plaats van vreugde worden, waar al het gebrokene hersteld zal worden. ́

Septemberproject: Stichting Vredesbeweging Pax Nederland

Op 18 en 25 september wordt gecollecteerd voor Pax, die vredesprogramma’s en projecten in conflict- gebieden uitvoert met behulp van professionals.

Drie doelen staan centraal:
– het beschermen van burgers tegen oorlogsgeweld
– het beëindigen van gewapend conflict
– het bijdragen aan vreedzame, inclusievesamenlevingen

Update

We willen u in het vervolg ook graag vaker vertellen welk bedrag we samen hebben ingezameld en wat er met dat geld gebeurd is.

De opvangplekken zijn nu volledig operationeel dankzij de praktische inzet van velen en met de financiële steun van doopsgezinden in Europa en Noord/Amerika.

Verder spelen de gemeenten van de MB in Oostenrijk een belangrijke rol in de hulptransporten naar Oekraïne.