Home » Diaconie

Diaconie

 


Voor de volgende collecte:

Veertigdagenproject: de strijd tegen illegale houtkap in de Amazone

In de Veertigdagentijd  (van 14 februari 2024 tot 28 maart 2024) collecteert de diaconie elke zondag en tijdens de vespers in de Stille Week voor een project van Wilde Ganzen waarmee illegale houtkap in het Amazone-gebied tegen wordt gegaan.

Nog altijd wordt het reusachtige Amazone-gebied in Zuid-Amerika bedreigd. Zeker in deze tijd van klimaatverandering is het belangrijk om dat uitgestrekte bosgebied te beschermen en wie kunnen dat beter dan de inheemse bevolking? De stammen van de Tapajos en de Arapiuns worden met dit project ondersteund in hun strijd tegen rijke boeren die illegaal kappen om nieuwe landbouwgronden te verkrijgen.

Wilde Ganzen ondersteunt de opleiding van zogenoemde ‘Forest Guardians’ die de illegale boskap in het gebied in de gaten gaan houden en proberen te voorkomen.

Zij krijgen camera’s om de kap te filmen en om hun eigen zichtbaarheid te vergroten. De bewoners in het gebied krijgen juridische steun om claims op hun land te weerleggen. Ook worden er betere internetverbindingen aangelegd, zodat ook de bewoners in de meest afgelegen gebieden gehoord en gezien worden.

U kunt uw gift contant geven tijdens de dienst of overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL63 ABNA 0545 9221 19 onder vermelding van het project buurthuiskamers

Helpen waar geen helper is

Hulp nodig? 
Heeft u problemen? Valt u tussen wal en schip? Kunnen hulpverleners niet helpen? We kunnen u niets beloven, maar we kunnen wel met u praten om te kijken wat we voor u kunnen betekenen.

Diaconie projecten
Tijdens vieringen in De Kapel wordt gecollecteerd voor doelen, die door het Diaconieteam zijn aangereikt. Bij voorkeur betreft het projecten, waar leden/vrienden een band mee hebben. Uitgegaan wordt van een mix van plaatselijk (nieuwe) initiatieven, landelijk projecten en internationale doelen.
Met Kerstmis en in de Veertig dagentijd voor Pasen wordt er extra gecollecteerd voor bijzondere, meestal eenmalige doelen.

Maatschappelijke projecten
Naast de collectes voor specifieke doelen zet De Kapelgemeenschap zich in voor ad hoc situaties. Dat kan bijvoorbeeld een bijdrage voor een aangepaste vakantie betreffen, hulp bij zomerprojecten voor kinderen die thuis blijven, ruimte bieden bij schuldhulp tot praktische assistentie bij de Voedselbank en activiteiten rond laaggeletterdheid. Informatie is te verkrijgen bij Tineke Heida en Anneke van den Berg.

Wilt u niet wachten op de collectes, maar direct geld overmaken? Dat kan:

VGH inzake diaconie

Rekeningnummer Diaconie: NL 63 ABNA 0545 9221 19

Vergeet u niet het doel van uw donatie te vermelden bij uw overboeking!