Home » Diaconie

Diaconie

 


Voor de volgende collecte:

De Cambodian Child and Hope Association

Vanaf 30 juni gaan we in de maand juli collecteren voor de Cambodian Child and Hope Association (CCAHA.)

We kwamen in aanraking met het CCAHA door Corine van der Stelt, dochter van twee leden van de Kapel. Tijdens de viering van 30 juni zal Corine toelichten hoe haar enthousiasme voor deze organisatie ontstond en waarom ze nog steeds betrokken is.

Zij schreef ons onder andere het volgende: CCAHA is een kleine organisatie, opgericht door Chheang Phalla, gericht op het verbeteren van toekomstperspectieven van Cambodjaanse kinderen door middel van onderwijs. Chheang Phalla heeft in zijn toenmalige hoedanigheid als monnik CCAHA opgericht

in 2007. In 2008 heb ik, Corine, daar via een Nederlandse organisatie, een aantal weken als vrijwilliger Engelse les gegeven.

In 2009 is Phalla teruggetreden als monnik en heeft hij zich helemaal op CCAHA gericht.

Uiteindelijk heeft hij ervoor gezorgd dat 500 kinderen scholing konden krijgen, op 5 verschillende scholen.

Later trouwde hij en verhuisde naar Battambang. Hij kreeg twee kinderen en startte een school bij hem thuis (2018). Op dit moment krijgen ongeveer 120 kinderen les bij hem thuis. Hij betaalt een lerares om deze kinderen te onderwijzen. 

Hij is enorm blij met alle hulp die hij kan krijgen. Voor $1 kan hij 2 schriften kopen en voor $4000 kan hij een heel jaar een klas voorzien van educatie, boeken, pennen en schriften.

Eén van zijn wensen is om een kopieerapparaat aan te schaffen, zodat de school werkbladen kan meegeven aan de kinderen.

Met deze aanschaf is ongeveer €300 gemoeid. We hopen vurig dat we dat bedrag met onze collectes kunnen realiseren.

Voor meer informatie: www.ccaha.asia

Diaconie projecten
Tijdens vieringen in De Kapel wordt gecollecteerd voor doelen, die door het Diaconieteam zijn aangereikt. Bij voorkeur betreft het projecten, waar leden/vrienden een band mee hebben. Uitgegaan wordt van een mix van plaatselijk (nieuwe) initiatieven, landelijk projecten en internationale doelen.
Met Kerstmis en in de Veertig dagentijd voor Pasen wordt er extra gecollecteerd voor bijzondere, meestal eenmalige doelen.

Maatschappelijke projecten
Naast de collectes voor specifieke doelen zet De Kapelgemeenschap zich in voor ad hoc situaties. Dat kan bijvoorbeeld een bijdrage voor een aangepaste vakantie betreffen, hulp bij zomerprojecten voor kinderen die thuis blijven, ruimte bieden bij schuldhulp tot praktische assistentie bij de Voedselbank en activiteiten rond laaggeletterdheid. Informatie is te verkrijgen bij Tineke Heida en Anneke van den Berg.

Wilt u niet wachten op de collectes, maar direct geld overmaken? Dat kan:

VGH inzake diaconie

Rekeningnummer Diaconie: NL 63 ABNA 0545 9221 19

Vergeet u niet het doel van uw donatie te vermelden bij uw overboeking!