Home » Diaconie

Diaconie

Helpen waar geen helper is

Hulp nodig? 
Heeft u problemen? Valt u tussen wal en schip? Kunnen hulpverleners niet helpen? We kunnen u niets beloven, maar we kunnen wel met u praten om te kijken wat we voor u kunnen betekenen.

Diaconie projecten
Tijdens vieringen in De Kapel wordt gecollecteerd voor doelen, die door het Diaconieteam zijn aangereikt. Bij voorkeur betreft het projecten, waar leden/vrienden een band mee hebben. Uitgegaan wordt van een mix van plaatselijk (nieuwe) initiatieven, landelijk projecten en internationale doelen.
Met Kerstmis en in de Veertig dagentijd voor Pasen wordt er extra gecollecteerd voor bijzondere, meestal eenmalige doelen.

Maatschappelijke projecten
Naast de collectes voor specifieke doelen zet De Kapelgemeenschap zich in voor ad hoc situaties. Dat kan bijvoorbeeld een bijdrage voor een aangepaste vakantie betreffen, hulp bij zomerprojecten voor kinderen die thuis blijven, ruimte bieden bij schuldhulp tot praktische assistentie bij de Voedselbank en activiteiten rond laaggeletterdheid. Informatie is te verkrijgen bij Tineke Heida en Anneke van den Berg.

Rekeningnummer Diaconie: NL 63 ABNA 0545 9221 19


Voor de volgende collecte:

Collectedoel zondagen in augustus

We willen de vier zondagen van augustus collecteren voor een bijzonder project.

Anne Arendsen vertelt u er meer over:

“Hoi, mijn naam is Anne Arendsen, ik ben een vriendin van Anne Tuk. Ik ben moeder van Rose, Ruben en Sophie en sinds 2018 weduwe. Begin 2024 ga ik voor een periode van vier maanden als vrijwilliger aan boord van Mercy Ships. Nu de kinderen volwas­sen en zelfstandig zijn, is dit voor mij een manier om te zoeken naar nieuwe zingeving en invulling voor de volgende fase van mijn leven.

Mercy Ships wil het voor­beeld van Jezus volgen door hoop en genezing te brengen en zet ziekenhuisschepen in om gratis medische zorg te bieden aan de allerarm­sten in Afrika. Door de jaren heen heeft Mercy Ships meer dan 1,2 miljoen mensen in ontwikkelingslanden ge­holpen met medische operaties en ontwikke­lingsprojecten. Op dit moment heeft Mercy Ships twee speciaal ingerichte ziekenhuis­schepen in de vaart – de Africa Mercy en de Global Mercy.

Omdat alle medische hulp voor de mensen die die ontvangen gratis is, geldt voor het werk als vrijwilliger aan boord dat je alle kosten zelf moet dragen: reis- en verblijfs­kosten, vaccinaties, onbetaald verlof etc.

Het gaat best om een groot bedrag, dus financiële hulp is zeker welkom!”

 

Wie dat wil kan Anne’s belevenissen volgen via de website www.anneopzee.nl. Na af­loop van haar verblijf op zee, komt ze graag nog eens terug in de viering om te vertellen over haar ervaringen.

 

Extra collecte in de Pax Vredesweek

Weet u eigenlijk hoe PAX tot stand kwam?

Het was 5 mei 1948, Europa lag nog in puin.

In de wachtruimte van het treinstation in Utrecht, kwamen acht jongeren bijeen met één bezielend verlangen: nooit meer oorlog.

Daar richtten zij Pax Christi Nederland op, een Nederlandse vredesbeweging die politieke en sociale acties voerde, vanuit de kernwaarden solidariteit en menselijke waar­digheid, tégen oorlog en vóór vrede.

Het was de start van hun missie om machts­misbruik, oorlog en geweld tegen te gaan.

PAX Christi Nederland werd de grondlegger van het IKV (Interkerkelijk Vredesberaad) en van PAX. Er is in die 75 jaar veel bereikt.

Zo is o.a. het internationaal humanitair recht versterkt, zijn wapens en wapenhandel beter gereguleerd en is er een internationaal ver­bod op kernwapens. In 16 oorlogsgebieden steunt PAX vredesactivisten die zich lokaal inzetten voor vrede en gerechtigheid.

Maar het doel van de missie is nog niet be­reikt. Oorlog is nog niet uitgebannen, weer liggen er landen in puin. Juist nu moet PAX volharden. In de samenlevingen die lijden onder geweld en onderdrukking ziet PAX dappere burgers opstaan -vaak jongeren-om de menselijke waardigheid te redden.

Daarom stroopt PAX ook in 2023 de mou­wen op en blijft ze zich inzetten tégen oorlog en vóór vrede.

De diaconie heeft, net als in vorige jaren, besloten hieraan een steentje bij te dragen. Daarom gaat in de Vredesweek, op de zon­dagen 17 en 24 september, de opbrengst van de extra collecte naar de Stichting Vre­desbeweging PAX Nederland.

De diaconie steunt beide doelen van harte! Doet u mee?

Wilt u niet wachten op de collectes, maar direct geld overmaken? Dat kan:

VGH inzake diaconie

Rekeningnummer Diaconie: NL 63 ABNA 0545 9221 19

Vergeet u niet het doel van uw donatie te vermelden bij uw overboeking!