Home » Diaconie

Diaconie

Helpen waar geen helper is

Hulp nodig? 
Heeft u problemen? Valt u tussen wal en schip? Kunnen hulpverleners niet helpen? We kunnen u niets beloven, maar we kunnen wel met u praten om te kijken wat we voor u kunnen betekenen.

Diaconie projecten
Tijdens vieringen in De Kapel wordt gecollecteerd voor doelen, die door het Diaconieteam zijn aangereikt. Bij voorkeur betreft het projecten, waar leden/vrienden een band mee hebben. Uitgegaan wordt van een mix van plaatselijk (nieuwe) initiatieven, landelijk projecten en internationale doelen.
Met Kerstmis en in de Veertig dagentijd voor Pasen wordt er extra gecollecteerd voor bijzondere, meestal eenmalige doelen.

Maatschappelijke projecten
Naast de collectes voor specifieke doelen zet De Kapelgemeenschap zich in voor ad hoc situaties. Dat kan bijvoorbeeld een bijdrage voor een aangepaste vakantie betreffen, hulp bij zomerprojecten voor kinderen die thuis blijven, ruimte bieden bij schuldhulp tot praktische assistentie bij de Voedselbank en activiteiten rond laaggeletterdheid. Informatie is te verkrijgen bij Tineke Heida en Anneke van den Berg.

Rekeningnummer Diaconie: NL 63 ABNA 0545 9221 19


Voor de volgende collecte:

28-5, 4-6, 11-6 en 18-6 voor de nacht van de vluchteling. De Nacht van de Vluchteling , van zaterdag 17 naar zondag 18 juni, is een wandeltocht waarbij duizenden deelnemers samen zoveel mogelijk geld inzamelen voor acute noodhulp wereldwijd en op een positieve manier aandacht vragen voor mensen op de vlucht. Het is een bijzondere Nacht vol saamhorigheid, uitdagende kilometers en mooie ontmoetingen.

De kilometers die we met inmiddels 4.000 lopers zullen afleggen zijn niet voor niets: samen halen we zoveel mogelijk geld op voor (acute) noodhulp wereldwijd.

Hieronder lees je over de hulpprojecten waar we (met verschillende leden van de kapel) dit jaar voor zullen lopen.

SYRIE EN TURKIJE

Door de al 12 jaar durende oorlog Syrië en de verwoestende aardbeving dit jaar die Syrië en Turkije beiden trof, is hulp keihard nodig. We delen noodhulppakketten uit en bieden medische zorg aan mensen die ontheemd zijn geraakt. In Turkije zorgen we dat gevluchte kinderen toegang hebben tot onderwijs.

ETHIOPIE

De ergste droogte in 40 jaar en oplaaiende conflicten hebben miljoenen Ethiopiërs op de vlucht gejaagd. Wij helpen hen met voedsel en schoon (drink)water.

MYANMAR

Sinds de staatsgreep is geweld, ook tegen burgers, in Myanmar sterk gestegen en is het zorgsysteem ingestort. Onze rugzakdokters verlenen medische zorg aan mensen op de vlucht voor het geweld, juist ook op moeilijk te bereiken plekken.

BURKINA FASO

Geweld neemt sterk toe in Burkina Faso en er heerst een grote voedselcrisis. Wij helpen met medische zorg, waaronder behandeling van (acute) ondervoeding van kinderen.

Rekeningnummer Diaconie: NL 63 ABNA 0545 9221 19