Home » Diaconie

Diaconie

Helpen waar geen helper is

Hulp nodig? 
Heeft u problemen? Valt u tussen wal en schip? Kunnen hulpverleners niet helpen? We kunnen u niets beloven, maar we kunnen wel met u praten om te kijken wat we voor u kunnen betekenen.

Diaconie projecten
Tijdens vieringen in De Kapel wordt gecollecteerd voor doelen, die door het Diaconieteam zijn aangereikt. Bij voorkeur betreft het projecten, waar leden/vrienden een band mee hebben. Uitgegaan wordt van een mix van plaatselijk (nieuwe) initiatieven, landelijk projecten en internationale doelen.
Met Kerstmis en in de Veertig dagentijd voor Pasen wordt er extra gecollecteerd voor bijzondere, meestal eenmalige doelen.

Maatschappelijke projecten
Naast de collectes voor specifieke doelen zet De Kapelgemeenschap zich in voor ad hoc situaties. Dat kan bijvoorbeeld een bijdrage voor een aangepaste vakantie betreffen, hulp bij zomerprojecten voor kinderen die thuis blijven, ruimte bieden bij schuldhulp tot praktische assistentie bij de Voedselbank en activiteiten rond laaggeletterdheid. Informatie is te verkrijgen bij Tineke Heida en Anneke van den Berg.

Rekeningnummer Diaconie: NL 63 ABNA 0545 9221 19


Project watertanks voor  het St. Thomas Hospital in Chennai, India.

op 20 november verzorgt het duurzaamheidsteam de viering. Dit team heeft ons gevraagd op die dag te collecteren voor het hieronder beschreven project van de Wilde Ganzen. Wij juichen dit toe en doen dit op 13 en 20 november.

In de miljoenenstad Chennai in India is voor mensen, die geen zorgverzekering kunnen betalen een ziekenhuis. 

Een groep nonnen, artsen en verpleegkundigen runt dit ziekenhuis voor deze arme mensen. Tegen een kleine vergoeding of soms gratis krijgt iedereen hier medische zorg. Alleen kampt dit ziekenhuis met een probleem: het is niet aangesloten op een waterleiding. Water wordt gehaald uit putten en als er niet genoeg is, wordt gedurende 9 maanden per jaar water ingekocht. Dat moet weer vervoerd worden met een vrachtwagen en kost de nonnen handenvol geld. Daarom willen de Wilde Ganzen bijdragen aan de bouw van 2 grote tanks om in de regenperiode voldoende water op te vangen.

Adventproject ‘Holy Family Hospital’.

Van 27 november t/m 18 december collecteren we voor de laatste fase van de renovatie en uitbreiding van de verlosafdeling van een ziekenhuis in Ghana.

Tussen het oude gebouw en de nieuwe vleugel moet nog een verbindingsstuk worden aangelegd. Er ontstaat dan een gebouw waar moeders en hun pasgeborenen kundig, veilig en met respect worden verzorgd.

Met dit laatste project wordt de renovatie van de verlosafdeling voltooid en staat er in Ghana een prachtig en functioneel complex voor optimale moeder- en kindzorg!

Laten we met elkaar die laatste puzzelstukjes passend maken!

De Adventsweken zijn daar uitermate geschikt voor.

Kerstcollecte op 24 en 25 december voor warme huiskamers

Het Leger des Heils voorziet een zware winter voor een grote groep Nederlanders Omdat veel mensen pas in het nieuwe jaar iets van het door het kabinet aangekondigde steunpakket gaan merken, vreest het Leger des Heils dat een grote groep de komende wintermaanden in de knel komt. Door de hoge prijzen en inflatie neemt het aantal mensen dat in een penibele financiële situatie verkeert toe. Het Leger des Heils verwacht dat veel mensen deze winter letterlijk in de kou zitten. Het Leger des Heils zet de ruim 100 buurthuiskamers vanaf eind oktober in als warme plek. Buurtbewoners kunnen overdag lekker warm en gezellig komen zitten en zo thuis de kosten wat drukken. Dit wil het Leger des Heils niet alleen doen en daarom vragen zij ook andere organisaties, bedrijfsleven, scholen, sportverenigingen en kerken hetzelfde te doen. Zo komen we tot een deken van warme kamers over Nederland. 

Zondag 29 januari Wereld Lepradag

Op deze dag collecteren wij  hiervoor. Met steun van donateurs werkt de Leprastichting aan een wereld zonder lepra en uitsluiting als gevolg van een handicap. Lepra komt nog steeds voor. Ieder jaar komen er wereldwijd nog steeds ruim 200.000 nieuwe leprapatiënten bij. Ooit kwam lepra voor in Nederland, maar de ziekte is hier sinds de middeleeuwen vrijwel helemaal verdwenen. Nu komt lepra vooral voor in de tropen en subtropen. Deze eeuwenoude ziekte ontwricht nog steeds miljoenen levens door verminkingen en sociale uitsluiting. Lepra treft vaak arme mensen, die een lagere weerstand hebben.  Het is een ziekte die de huid en zenuwen aantast. Als gevolg daarvan kunnen gevoelloze vlekken ontstaan op de huid; spieren in handen, voeten en oogleden verzwakken en handen en voeten kunnen gevoelloos worden

De Leprastichting biedt hulp aan leprapatiënten door vroegtijdige opsporing, (preventieve) behandeling,  medische, economische en sociale revalidatie en wetenschappelijk onderzoek. De droom van de Leprastichting is een wereld zonder lepra.  Helpt u mee om deze droom te verwezenlijken?