Home » Diaconie

Diaconie

Helpen waar geen helper is

Hulp nodig? 
Heeft u problemen? Valt u tussen wal en schip? Kunnen hulpverleners niet helpen? We kunnen u niets beloven, maar we kunnen wel met u praten om te kijken wat we voor u kunnen betekenen.

Diaconie projecten
Tijdens vieringen in De Kapel wordt gecollecteerd voor doelen, die door het Diaconieteam zijn aangereikt. Bij voorkeur betreft het projecten, waar leden/vrienden een band mee hebben. Uitgegaan wordt van een mix van plaatselijk (nieuwe) initiatieven, landelijk projecten en internationale doelen.
Met Kerstmis en in de Veertig dagentijd voor Pasen wordt er extra gecollecteerd voor bijzondere, meestal eenmalige doelen.

Maatschappelijke projecten
Naast de collectes voor specifieke doelen zet De Kapelgemeenschap zich in voor ad hoc situaties. Dat kan bijvoorbeeld een bijdrage voor een aangepaste vakantie betreffen, hulp bij zomerprojecten voor kinderen die thuis blijven, ruimte bieden bij schuldhulp tot praktische assistentie bij de Voedselbank en activiteiten rond laaggeletterdheid. Informatie is te verkrijgen bij Tineke Heida en Anneke van den Berg.

Rekeningnummer Diaconie: NL 63 ABNA 0545 9221 19


Van 1 mei tot en met 22 mei collecteren we vier zondagen voor War Child t.b.v Oekraïne.

Op dit moment is War Child ter plaatse in het noordoosten van Roemenië, aan de grens met Oekraïne en Moldavië. Hier, in één van de armste gebieden van Europa, komen dagelijks duizenden Oekraïense vluchtelingen aan. Wij zien vooral vrouwen en kinderen op zoek naar een veilig onderkomen. Lokale Roemeense maatschappelijke organisaties, kerken en de plaatselijke bevolking doen hun best de vluchtelingen op te vangen, maar zij hebben onvoldoende middelen. Ook hebben zij weinig tot geen ervaring met hulpverlening in oorlogssituaties en het ondersteunen van oorlogsvluchtelingen. En de situatie wordt met het uur schrijnender – er is heel snel méér hulp nodig. Internationaal komt er gelukkig ook meer aandacht voor psychosociale ondersteuning als essentieel onderdeel van noodhulp aan kinderen. En terecht. Want met voeding, sanitaire voorziening en een bed ben je er niet. Pas als een kind zich psychosociaal goed voelt, kan het weer bouwen aan de toekomst. War Child biedt dit met allerlei programma’s dicht bij de leef plek van deze kinderen. www.warchild.nl

Van 29 mei tot en met 19 juni collecteren wij voor Stichting Vluchteling, Nacht van de Vluchteling.

Het aantal mensen dat op de vlucht is voor oorlog, geweld en onderdrukking is het hoogste aantal ooit; 82,4 miljoen mannen, vrouwen en kinderen. 1 op de 100 mensen wereldwijd is op de vlucht. Stichting Vluchteling biedt als noodhulporganisatie sinds 1976 wereldwijd hulp aan vluchtelingen en ontheemden. Bij acute nood bieden we levensreddende noodhulp als medische zorg, voedsel en schoon water. Maar ook bij langdurige humanitaire crises kunnen mensen op ons rekenen, bijvoorbeeld met onderwijs. Op dit moment is iedereen bezig met de Oekraïne, wat ook verschrikkelijk is. Maar ook in Syrië, Jemen, Ethiopië, Afghanistan en Irak zijn mensen nog altijd op de vlucht of ontheemd. Een groep van De Kapel loopt de sponsorloop De nacht van de Vluchteling van 18-19 juni. Zie voor informatie: https://www.nachtvandevluchteling.nl/team/wereldburgers

Van 3 juli tot en met 31 juli collecteren we vijf zondagen voor een project van de Wilde Ganzen in Bolivia, in de stad Cochabamba. Dit project is aangedragen door het Team Duurzaamheid.

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor kleine boerenbedrijven in afgelegen gebieden. In de regio Cochabamba in Bolivia is de economische situatie zo slecht dat de mensen die er wonen tot de armste van heel Latijns-Amerika behoren. Daar komt nu de klimaatverandering bovenop. Door steeds langere droge periodes is het voor boeren ontzettend moeilijk om een goed inkomen te verdienen. Twee organisaties slaan de handen ineen om een grote groep boerenfamilies te helpen. De Boliviaanse organisatie Voserdem en de Nederlandse Stichting Samay. Het idee is om fruitbomen te planten binnen de context van agroforestry. Met de oogst krijgen de boeren meer inkomen en wordt tevens de vruchtbaarheid van de bodem verhoogd. De fruitbomen voor de kleine boeren worden gedeeltelijk gesubsidieerd. Met een succesvolle fruitoogst kan het inkomen van de boeren na vier jaar drie keer zo hoog zijn. www.wildeganzen.nl

Thuis meedoen?
VGH inzake Diaconie.
NL63 ABNA 0545922119