Home » Diaconie: 40-dagen project

Diaconie: 40-dagen project

Op voorstel van het Duurzaamheidsteam hebben we gekozen als 40-dagen project gekozen voor “Goed boeren in een lastig klimaat” van Kerk in Actie.

In de regio Teso, in het noorden van Oeganda, is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. Door de wereldwijde klimaatverandering wordt de regen er steeds onvoorspelbaarder. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Moeilijk voor de boeren om te weten wanneer ze moeten planten.

Samen met de Kerk in Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan.

De boeren leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Er worden coöperaties gevormd en er ontstaan spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw) investering. Daarmee krijgen boeren/boerinnen de mogelijkheid hun productie te verhogen. Zij maken energiezuinige ovens, planten bomen om erosie tegen te gaan, leggen visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor mens en natuur!

Op die manier veranderen hele dorpsgemeenschappen en krijgen mensen weer hoop. Laten we ze die hoop niet ontnemen en hun sterken en vertrouwen geven dat er toekomst is voor hun dorp!

Mocht u niet in de gelegenheid zijn de diensten tijdens de 40-dagen periode bij te wonen, dan kunt u een bedrag overmaken op onze bankrekening: NL63 ABNA 0545 9221 19 t.n.v. Diaconie VGH o.v.v. Boeren in Oeganda.

Anna Leemhuis

namens het Diaconieteam