Home » De Vrijzinnige lezing met Frits de Lange in de Geertekerk

De Vrijzinnige lezing met Frits de Lange in de Geertekerk

Op vrijdagavond 16 maart vond de tweede jaarlijkse Vrijzinnige Lezing plaats in de Geertekerk in Utrecht. De gast spreker was prof. dr. Frits de Lange, hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen. Het was een mooie inhoudelijke lezing waar goed 150 vrijzinnige toehoorders bij aanwezig waren. In de liberale theologie zou het moeten gaan om de mens Jezus van Nazareth. De stelling van Frits de Lange is dan ook: de God van het theïsme is dood, maar Jezus leeft. Ik doe een pleidooi (aldus de Lange) voor een Jezus voor atheïsten, voor mensen die niet in een bovennatuurlijk mensachtig opperwezen geloven. Het draait in het Christendom om Jezus, Jezus van Nazareth. De kerk is, hoe je het went of keert, in beginsel een Jezusbeweging. Ze kan eventueel zonder religie, maar niet zonder Jezus.

De conclusies van Frits de Lange in zijn lezing zijn:

a.  In de evangeliën zijn maar 20% van de woorden van Jezus zelf, de rest is tekst van de evangelisten.

b. Jezus legt nadruk op het hier en nu, het rijk  van God is midden onder u, vertrouw het leven.

c. Jezus heeft lak aan allerlei conventies, hij leeft gewoon met de mens die hij ontmoet, of dit nu de mens op de straat is of de geestelijke overheid – hij gaat het gesprek en de ontmoeting aan.  Jezus deelt de tafel met, en komt thuis bij iedereen die hem uitnodigt.

Het er zijn voor anderen is leven in de transcendentie van Jezus.

De hele lezing kunt u lezen op de site van :  https://www.nieuwwij.nl/opinie/frits-de-lange-opnieuw-beginnen

Tom Rijken