Home » De Kapel wil een ‘groene kerk’ worden

De Kapel wil een ‘groene kerk’ worden

Het komende half jaar is het thema van De Kapel ‘duurzaamheid’. Daarover leest u meer en hoort u meer, zowel in ons programma als in de openingsdienst van 2 september. We gaan het niet alleen hebben over duurzaamheid, we gaan er ook wat aan doen, als Kapel, en hopelijk als leden van De Kapel. De aanwijzingen dat er een klimaatverandering is en dat we de gevolgen al ondergaan, zijn onmiskenbaar, al zijn er nog steeds mensen die het beter uitkomt om de feiten te ontkennen.

Kerk in Actie, een organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland is begonnen met de GroeneKerkenactie. Deze voorziet geloofsgemeenschappen van informatie en mogelijkheden om kerken op weg te helpen om te verduurzamen. GroeneKerkenactie heeft een enthousiasmerende en motiverende rol. Hoe kunnen wij duurzaamheid vorm geven in onze eigen omgeving in het klein en in het groot? Wat kunnen wij doen om ons gebouw te verduurzamen en zuiniger gebruik te maken van energie? Er komt een Team Duurzaamheid in de komende tijd en deze gaat kijken welke duurzame stappen er gezet kunnen worden. We hebben de landelijke actie beloofd tenminste elk jaar één duurzame stap te zetten. Om die reden hebben we van hen een Groene Kerkenbordje en die wordt op de startzondag buiten aan het gebouw bevestigd. We zijn niet de eerste en niet de enige in Hilversum. Ook Casella en de Bethlehemkerk doen mee.

Het doel met de Groene Kerkenactie is om kerken te helpen een zichtbare, positieve rol te spelen bij de noodzakelijke maatschappelijke transitie om de slechte gevolgen van onze huidige levensstijl (klimaatproblematiek, uitputting van grondstoffen, aantasting van de waardigheid van mens en dier, afnemende biodiversiteit) te niet te doen. De veranderingen die de transitie met zich mee brengen, zullen voor ieder groot zijn. Zijn het juist niet de kerken, die leven van idealen en die gevoed worden door hun waarden en geloof, een positieve, begeleidende rol kunnen spelen voor grote groepen mensen?

Voelt u zich ook betrokken? Wilt u meedoen aan bezinning én actie? Laat het ons weten!