Home »  De Inspiratiekapel 

 De Inspiratiekapel 

Inmiddels is een goede start gemaakt met het project om mensen tussen de 25 en 45 jaar aan te spreken vanuit onze gemeente.

Een nieuwe website met een eigen(tijds) gezicht, sociale media en folders zijn ingezet om de groep te bereiken. De komende periode worden gespreksavonden georganiseerd en gaan onze mensen op weg in Hilversum om bekendheid te geven aan De Inspiratiekapel. We zijn klaar voor ontvangst en onderzoeken of we willen gaan samenwerken met De Leven, een vrijzinnig initiatief voor jongvolwassenen dat in Ede en Utrecht voet aan de grond heeft gekregen. Dank aan allen die hebben meegedacht en meegedaan tot dusver.

De website ziet u op www.inspiratiekapel.nu

Voor contact met onze inspirator Timo van Kempen, kunt u bellen met 0685512607 of e-mailen naar timo@inspiratiekapel.nu