Home » De Geest van God waait als een wind 

De Geest van God waait als een wind 

Bij elke Pinksterviering overkomt het me weer: de keuzestress. Er zijn zo veel mooie Pinksterliederen, een viering is te kort om ze allemaal te kunnen zingen. En wat kies je dan? Een bekend lied, of een mooi nieuw lied? 

Marijke de Bruijne schreef een prachtig lied (melodie Gon Voorhoeve) dat me elke keer weer raakt. De tekst en de melodie passen prachtig bij elkaar en versterken de betekenis ervan. Dit lied reikt verder dan Pinksteren alleen. Je kunt het eigenlijk het hele jaar door wel zingen. In ons Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk in het Lied 691. 

1. De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan,
een koele bries die zuivert.

2. De Geest van God is als een vuur,
als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmt’ in hart en ogen.

3. In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.

In het eerste couplet wordt met een bijbels beeld Gods Geest vergeleken met een wind. Het Hebreeuwse ‘ruach’ en het Griekse ‘pneuma’ drukken meer uit dan ons Nederlandse woord ‘wind’ aanduidt. Het betekent naast ‘geest’ ook ‘ademtocht’ , ‘storm’, ‘bries’, kortom dat wat met blazen en turbulentie te maken heeft.

Met andere woorden Gods adem/geest/wind in-spireert ons, brengt ons in beweging tegen geweld en kwaad en zet ons in dienst van de vrede.

De ‘windkracht’ van Gods Geest varieert van een koele bries (windkracht 3) tot een orkaanachtige storm (windkracht 12). Zo werkt God  – soms verfrissend, soms ruw en onstuimig, zodat we onrustig worden en wakker schrikken.

In het tweede couplet staat vuur centraal. Gods Geest is ‘hartverwarmend’. Maar zij kan ook verterend en zuiverend werken, zoals een wond kan genezen door een desinfecterend middel. 

Dit vuur van God brandt als kampvuur: het is een vonk van hoop in de nacht en warmte als we rillen van de kou in de wereld. 

Als dat vonkje op ons overslaat, groeit het vuur en laait het op. Zo kunnen we van die warmte uitstralen in onze geloofsgemeenschap en naar buiten toe naar de omgeving waarin we wonen en werken. 

Het derde couplet laat ons zien dat Gods Geest ons vastigheid geeft. Met zachte krachten worden we voortgestuwd. Wat voor zachte krachten? Misschien een woord of een gebaar van liefde dat ons weer op de been helpt of een zetje geeft. 

Die Pinkstergeest – die niet alleen beperkt is tot Pinksteren – geeft ons geborgenheid. Zoals een moeder haar kind in bescherming neemt en zoals een warme mantel beschermt tegen de kou. Gods Geest wil ons troosten, maar ook uit gevoelens van machteloosheid en berusting halen. 

Soms werkt de Eeuwige in weldadige stilte, dan weer luid en opzienbarend als een knetterend vuur of een razende storm. 

De componist heeft een prachtig vloeiende en stromende melodie onder de tekst gezet, in zes-achtste maat. De melodie golft omhoog en omlaag en heeft aan het eind van elk couplet een neergaande lijn waardoor het lied prachtig tot rust komt. 

Zo drukt Lied 691 uit op hoe veel verschillende manieren God door zijn Geest werkt. Met Pinksteren geven christenen overal ter wereld bijzondere aandacht aan die veelvormige werken van God en aan die Geest die hen inspireert en met elkaar verbindt. Ook wij als Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum, De Kapel, vieren dat God nog steeds in en door mensen, in en door óns werkt: soms zachtjes en dan weer krachtig. 

Akke-Clara Thimm-Stelwagen