Home » De Bijbel centraal

De Bijbel centraal

Veel vrijzinnigen hebben moeite met de brieven van de apostel Paulus zoals we die in de bijbel tegenkomen. Immers, wil hij niet dat vrouwen in de gemeente zwijgen, is hij niet tegen seks in het algemeen en tegen homoseks in het bijzonder en keurt hij niet de slavernij goed? Daarbij: veranderde hij niet de eenvoudige boodschap van Jezus in een ingewikkelde en dogmatische theologie? Of heeft Paulus ons meer te zeggen? Tijdens drie nieuwe bijeenkomsten van de Bijbel Centraal zullen wij op een vrijzinnige manier naar Paulus kijken. Wij, als gespreksleiders, hebben ons daarbij laten leiden door een boekje van de voormalige Anglicaanse aartsbisschop Rowan Williams, God ontmoeten in Paulus. U hoeft dit boekje niet gelezen te hebben om mee te doen.

De eerste keer gaat Peter Korver met u enige bijbelteksten lezen die gaan over de sociale wereld van Paulus. We leren hem kennen in verschillende hoedanigheden: als Romeins staatsburger (Handelingen 16:35-39), als vrome Jood (gedeelte uit de brief aan de Romeinen), als persoon (gedeelte uit de brief aan de Korintiërs). De tweede bijeenkomst o.l.v. Tom Rijken is op di 27 februari en de derde op di 27 maart o.l.v. Peter Korver.

Neemt u een eigen bijbel mee?

Datum: dinsdag 30 januari
Tijd: 14.00 – 16.00 uur