Home » Contactorgaan Ouderenpastoraat (COP)

Contactorgaan Ouderenpastoraat (COP)

“Tegen je verlies kunnen….”

Op donderdag 1 november 2018 zal het COP zijn jaarlijkse middag houden. Dit keer komt de bekende Vlaamse klinisch psycholoog Manu Keirse een lezing houden over verlies en verdriet. Vroeg of laat overkomt het ons allemaal in het bestaan, het verlies van een geliefd iemand. De vraag is dan hoe je daar op een voor jou heilzame manier mee om kan gaan. 

 Manu Keirse houdt zich al jaren bezig met die vragen rondom rouw en verdriet. Is het bijvoorbeeld normaal dat iemand na jaren nog altijd verdrietige momenten heeft? Rouwen mannen anders dan vrouwen? Hoe kun je iemand (in het pastoraat) helpen die veel verdriet heeft? Daarnaast is het begrip ‘verlies’ ook nog breder te bezien. Verlies van werk, van vertrouwen, van gezondheid, van perspectief. Op al die gebieden kun je spreken van de noodzaak om het verlies te verwerken. Maar hoe?  

Keirse zal deze COP-middag voor de pauze zijn lezing geven. Daarna is er ruimschoots de tijd om met hem in gesprek te gaan. 

Mocht u zich van tevoren willen inlezen: Keirse is auteur van verschillende boeken over rouw en rouwverwerking, o.a. ‘Stil verdriet’, ‘Helpen bij verlies en verdriet’ (recent herzien), ‘Afscheid van moeder’.

De COP- commissie verwelkomt graag iedereen die middag. Niet zoals gebruikelijk alleen pastoraal bezoekers, maar iedereen die met de thematiek is begaan.  

Datum: donderdag 1 november
Plaats: De Grote Kerk, Kerkbrink 4, Hilversum
Tijd: 14.30 – 16.30 uur, inloop vanaf 14.00 uur
Opgave: via Conny Roozendaal, email: connyroozendaal@hetnet.nl