Home » Contactgroep Ouderen Pastoraat

Contactgroep Ouderen Pastoraat

“Laat de gespannen lijn maar vieren”

Wederom verzorgt het COP een mooie middag voor mantelzorgers, pastoraal bezoekers en allen die zich, al dan niet beroepsmatig, bij mantelzorg betrokken weten.

Voor deze middag hebben wij Theater aan de lijn uitgenodigd, die op humoristische wijze herkenbare situaties zal spelen uit het leven van mantelzorgers. Ieder van ons zal zich hierin kunnen herkennen.

Het is interactief theater, ofwel bemoeitheater, waarbij het spel zomaar ineens kan worden stilgezet. Het publiek kan de speler(s) naar hun hand zetten en de regie overnemen. De illustratiescènes zijn om over na te praten en bewustwording en reflectie te bereiken.

Het spel van Theater aan de lijn is interactief, luchtig en zet aan tot denken.

Theater aan de lijn is een initiatief van Ilse Roelofsen, zij is theaterdocent en trainingsacteur en tevens werkzaam bij Zorg & Welzijn. Op het toneel zijn Katja en Peter Paul haar partners.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten met een hapje en een drankje. Het COP verwelkomt u graag!

Datum: donderdag 17 oktober
Plaats: De Regenboogkerk, Nassaulaan 22 Hilversum
Tijd: 14.30–16.30 uur, inloop va.14.00 uur

Opgave: bij Conny Roozendaal, email: connyroozendaal@hetnet.nl