Home » Chris Doude van Troostwijk: God is het surplus

Chris Doude van Troostwijk: God is het surplus

Over wat wij ons mogen voorstellen bij het begrip God, kwam Chris Doude van Troostwijk met ons spreken tijdens de Kapellezing van maandag 8 oktober. De spreker is filosoof, theoloog, visiting professor Vrijzinnige Theologie van het Doopsgezind Seminarium. Prof. dr. Doude van Troostwijk heeft de opdracht om twee jaar te werken aan een filosofische onderbouwing van vrijzinnigheid in het algemeen en vrijzinnig geloven in het bijzonder.

Er werd deze avond veel van de aanwezigen gevraagd. Het denken over God gaat gepaard met veel abstracties en vage omschrijvingen. Is God liefde of energie? Heb het dan maar gewoon over liefde of energie, dat maakt het gesprek helderder. Misschien in God het surplus van liefde en energie en dan schrijf je deze woorden met hoofdletters. Het gaat om een geheim dat zich niet laat kennen. Er is ‘iets’ dat zich meldt en dat is weg zo gauw als je ernaar kijkt. Dat wat ons ontglipt is God. Je komt het tegen in de ‘wow-ervaringen’, de zeldzame topervaringen. God is het meest universele dat denkbaar is, dus is meer dan wij ons kunnen voorstellen, het alomvattende, dat ons steeds ook weer ontsnapt.

Om te voorkomen dat de avond gevuld zou worden met een lang filosofisch betoog dat wellicht al gauw door niet iedereen meer te volgen zou zijn, had de Programma Commissie gekozen voor de interview-vorm. Marijke Broekhuijsen ging in gesprek met Chris Doude en kon herkenbare vragen stellen en regelmatig aandringen op verheldering. Onder de aanwezigen waren verschillende bekende gasten: Ruud Mulder, geestelijk verzorger van Ter Gooi, Iris Speckmann, oud-predikant van De Kapel en thans wetenschappelijk medewerker van het doopsgezind seminarium, Rachelle van Andel, oud-stagiaire en binnenkort predikant in Eindhoven, Harry Schram, doopsgezind voorganger, Ties Grijpstra, voorzitter van het Humanistisch Verbond in deze regio, terwijl ook enkele remonstranten uit Naarden-Bussum de moeite hadden genomen om naar deze avond te komen.