Home » Viering

Categorie: Viering

Viering met Madelief Brok

Zondag 27 november is het de eerste Adventszondag. We verwelkomen Madelief Brok, een bekend gezicht in de Kapel.

Sinds 1 mei is zij werkzaam als inspirator bij de Woudkapel in Bilthoven met de opdracht te kijken op welke manier er een toekomst is voor de gemeenschap. Een spannende, uitdagende opdracht die haar na aan het hart ligt, vertelt ze; immers zij gelóóft in het belang van gemeenschappen en de kracht van samenkomen.

Over haar viering vertelt Madelief: “Ik ga bij jullie voor op eerste advent. Ik heb een mooie monoloog liggen van Imme Dros, geschreven vanuit het oogpunt van Jozef, de ‘vader’ van Jezus. Ik denk dat dit mooi materiaal is om rond advent wat mee te doen.”

Fijn om Madelief weer in ons midden te hebben!

Duurzaamheidsviering met Elly van Kuijk

Zondag 20 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, staat duurzaamheid centraal. ‘Wat laat je na?’ is de centrale vraag in de viering.

Een vraag die je op verschillende wijzen kunt opvatten. Het kan gaan over hetgeen je koestert en bewaart voor volgende generaties of het kan je bepalen bij je handelen: wat doe je of wat doe je niet (meer)? Verschillende invalshoeken dus, die we op deze zondag zullen overdenken met elkaar.

We gaan deze zondag ook met elkaar aan tafel. De leden van de duurzaamheidsteam hebben de viering samen met ds. Elly van Kuijk voorbereid en hopen op uw komst.

Herdenkingsviering

Op 6 november gedenken we in onze geloofsgemeenschap hén die we in het afgelopen jaar moesten loslaten.

We noemen hun namen en zetten hen in het licht door het aansteken van een kaars.

Muziek, zang, stilte en woorden begeleiden ons gedenken.

Ds. Elly van Kuijk-Spaans gaat voor.

Taizé viering

Zondag 30 oktober – Taizé viering.

Sommige mensen zijn er geweest, anderen kennen Taizé alleen van de liederen.
En die gaat het Kapelkoor voor ons zingen, maar vanzelf zullen we allemaal gaan meezingen.

Het vieringenteam zorgt voor enkele passende teksten tussen de liederen door en er zijn stiltes. Een viering die anders is.

Kom en laat je inspireren!

Viering met Joke Werner

23 oktober gaat Joke Werner voor. Het thema voor haar viering koos ze naar aanleiding van een boek dat ze heeft gelezen van Louise Fresco: De plantenjager uit Leningrad.

Het boek gaat over het leven van Nikolaj Vavilov, een gedreven wetenschapper. Joke vertelt erover: “Vavilov heeft mij de ogen geopend voor de kostbaarheid van zaad. Zo las ik bijvoorbeeld: Een zaadkorrel is een eeuwenoude bibliotheek van genetische eigenschappen. Daardoor was de collectie voor professor Vavilov veel meer dan kostbaar plantmateriaal: het was de kracht van de verbeelding.

De titel van mijn overdenking is: ‘Zaad als hoop en hoop als zaad’.”

Viering met Elly van Kuijk-Spaans voor

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zondag 16 oktober gaat ds. Elly van Kuijk-Spaans voor.

Ze is dan terug van een korte studiereis naar het Schotse eiland Iona waar ze een week heeft meegeleefd met de geloofsgemeenschap die hier haar thuis heeft. Daar gaat u vast wat van merken op deze zondag!

Viering met Tom Rijken

Op zondag 9 oktober gaat Tom Rijken voor.

Over zijn viering schrijft hij: “Deze zondag zal ik spreken over wat er in Lucas 14, vers 1-14 aan de orde komt: het bezoek van Jezus bij een vooraanstaande Farizeeër. Een boeiende en leerzame tekst.

Het gaat om een omgekeerde wereld, net zoals de clown de wereld steeds omkeert en ons laat lachen. Zo is Jezus hier de clown voor de Farizeeën en kan hij ons laten lachen. Ja, waar kunnen mensen zich toch allemaal druk om maken! Het thema van de dienst heet dan ook: ‘De biddende clown – jij mag zijn wie je bent’.

Tevens zal ik het verhaal van de Biddende clown van Boukje Offringa vertellen”.