Home » Viering

Categorie: Viering

Viering met Carolien Cornelissen

Carolien Cornelissen schrijft ons het volgende.

“In het dagelijkse en zondagse leven ben ik predikant van de Doopsgezinde Gemeente Utrecht. Mijn komst naar De Kapel lijkt een zomerse traditie te worden, want twee keer eerder verzorgde ik een dienst in de zomermaanden in Hilversum. En zoals men zegt: twee keer is toeval, drie keer is traditie. Daarnaast ken ik het prachtige gebouw van De Kapel door bijeenkomsten met collega’s van het Ringconvent Midden Nederland, waarbij De Kapel en de Doopsgezinde Gemeente Utrecht aangesloten zijn.

Ik hoop velen van u deze zomer weer te ontmoeten!”

Viering met Jesse Gruiters

Jesse werkt als remonstrants geestelijk verzorger in UMC Utrecht. In het ziekenhuis werkt hij met name op de oncologische afdelingen. Ook is hij lid van het palliatief team.

In de viering staat Jesse stil bij het onbekende verhaal over Jefta en zijn dochter. Waarom loopt de opera van Händel over Jefta eigenlijk anders af? Wie was Jefta precies?

Kan dit ongemakkelijke verhaal ons helpen bij het nadenken over ons leven?

Viering met Renske van Berkel

Thema van de viering is: Reizen en thuiskomen.

Renske vertelt het volgende: “Ik werkte de laatste 25 jaar vooral als opleider en coach op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.
Enkele jaren geleden ging ik het wat rustiger aan doen. Ik voelde gaandeweg ruimte om mijn religieuze landschap eens opnieuw te verkennen en volgde o.a. een levensbeschouwelijke en theologische opleiding.

Nu verzorg ik regelmatig vieringen bij verschillende vrijzinnige geloofsgemeenschappen. Ik put daarbij vooral uit universele bronnen, die raken aan de ziel, aan een zoekende geest en aan de essentie van ons bestaan. Dit betekent dat ik gebruik maak van Bijbelse verhalen, maar ook van gedichten, christelijke mystiek of boeddhistische wijsheid. En niet te vergeten van momenten van stilte.

Ik verheug mij erop u deze zomer te ontmoeten!”

Viering met Esther van der Panne

Esther schrijft het volgende: “Lang geleden heb ik theologie gestudeerd. Ik werkte eerst bij organisaties op het gebied van kerk en samenleving. Daar (en ook door vrijwilligerswerk) leerde ik hoe waarde- en betekenisvol het is om ‘gewoon’ bij mensen te blijven en echt naar hun verhaal te luisteren.
Maar de wereld van schrijven, redigeren en publiceren trok mij ook en ik werk nu al een heel aantal jaren bij een uitgeverij.

Via de uitgeverij leerde ik de Remonstranten kennen en die manier van geloven sprak me aan. Verlangen om alsnog predikant te worden sluimerde al langer en zo heb ik de stap gezet naar het Remonstrants Seminarium. Na de zomer hoop ik proponentsexamen te doen.”

Viering met Maaike de Jong

Op 3 juli komt ds. Maaike de Jong weer bij ons.

Zij is tegenwoordig predikant van de doopsgezinde gemeente in Zeist.

Maar gelukkig komt ze ook nog regelmatig bij ons.

Viering met Peter Korver

Op zondag 26 juni is ds. Peter Korver bij ons in de Kapel.

Het thema van deze dienst is de titel van een lied, dat in een aanvullingsbundel van het oude Liedboek voor de Kerken stond: ‘Houden van mensen’.

Daarin komt de regel voor: ‘Houden van mensen: bevrijdend geheim, om voor een ander een woonplaats te zijn.’ Hoe kunnen wij eraan werken om voor een ander een veilig thuis te zijn? We lezen bekende woorden over de