Home » Viering

Categorie: Viering

Viering met Ds. Tom Rijken

Palm­zondag.

We hebben een standaardliturgie, waar we ook regelmatig weer van afwijken. Dat maakt dat elke viering anders is. Meestal wordt er uit de bijbel gelezen, maar een gedicht of een bijzonder verhaal of een filmfragment kan ook de rode draad in de viering zijn. Vaak is er in de viering een ‘open ruimte’, een moment waarop kerkgangers zelf iets kunnen inbrengen over het thema of de preek. Regelmatig is er een het-kan-anders-viering, een viering waarin geëxperimenteerd wordt met de vorm. We zijn nu eenmaal een vrijzinnige geloofsgemeenschap.
Elke viering wordt muzikaal ondersteund. Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee.

Viering met Ds. Jaap Marinus

Hij heeft lange tijd met jongeren gewerkt vanuit het landelijk bureau van de remon­stranten.

Nu is hij voorganger van de Park­straatgemeente in Arnhem en woonachtig in Ede.

De Parkstraat­gemeente is een samenwerkingsgemeente van remonstranten en vrijzinnigen.

We hebben een standaardliturgie, waar we ook regelmatig weer van afwijken. Dat maakt dat elke viering anders is. Meestal wordt er uit de bijbel gelezen, maar een gedicht of een bijzonder verhaal of een filmfragment kan ook de rode draad in de viering zijn. Vaak is er in de viering een ‘open ruimte’, een moment waarop kerkgangers zelf iets kunnen inbrengen over het thema of de preek. Regelmatig is er een het-kan-anders-viering, een viering waarin geëxperimenteerd wordt met de vorm. We zijn nu eenmaal een vrijzinnige geloofsgemeenschap.
Elke viering wordt muzikaal ondersteund. Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee.

Viering met het Vieringenteam

Enkele leden van ons Vierin­genteam nemen ons deze zondag mee op weg naar Pasen.

Boeiende rituelen, mooie muziek en bijzondere teksten of gedichten zullen langs komen.

Hoe precies, dat weten we nu nog niet.

Een aantal vieringen wordt door mensen uit de gemeente verzorgd.

We hebben een standaardliturgie, waar we ook regelmatig weer van afwijken. Dat maakt dat elke viering anders is. Meestal wordt er uit de bijbel gelezen, maar een gedicht of een bijzonder verhaal of een filmfragment kan ook de rode draad in de viering zijn. Vaak is er in de viering een ‘open ruimte’, een moment waarop kerkgangers zelf iets kunnen inbrengen over het thema of de preek. Regelmatig is er een het-kan-anders-viering, een viering waarin geëxperimenteerd wordt met de vorm. We zijn nu eenmaal een vrijzinnige geloofsgemeenschap.

Elke viering wordt muzikaal ondersteund.  Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee.

Viering met Ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen en het Kapelkoor

Op zondag Oculi (=ogen) zoeken onze ogen de Eeuwige (Psalm 25), de bron van liefde en kracht.

We lezen samen Psalm 25 uit 150 Psalmen Vrij van Huub Oosterhuis en Romeinen 7:14-25.

In dit gedeelte van de brief van Paulus aan de Romeinen gaat het erover, waarom we het kwade doen, terwijl we toch eigenlijk allemaal het goede willen?

Een boeiende vraag!

Het Kapel koor zingt prachtige liederen die passen in de lijdenstijd.

Viering met Ds. Peter Korver

Het is de 2e zondag van de 40-dagentijd, de voorberei­dingstijd op Pasen.

Thema is de vraag: Naar welke stemmen in ons leven luisteren we?

Gelezen wordt het verhaal waarin Jezus weerstand biedt aan de stem van Satan als hij 40 dagen in de woestijn verblijft. Aan de hand van een powerpoint geven we aandacht aan het boek De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie Mackesy. Dat is een boek voor zowel volwassenen als kinderen waarin allerlei levensvragen, zeg maar filosofische vragen, aan de orde komen. “Wat wil jij worden als je groot bent? Vroeg de mol. ‘Lief’ zei de jongen. ‘Mmm.’ zei de mol. Er gaat niets boven lief zijn. Stilletjes overstijgt dat alles. Er is zoveel moois waar we goed voor moeten zorgen, zei de mol. ‘Ja, zoveel’. Waarom zijn wij hier? Om lief te hebben… en lief gevonden te worden.”

Er is inmiddels ook een prachtige animatiefilm van gemaakt.