Home » Viering

Categorie: Viering

Palmzondag

Op 2 april, Palmzondag, komen Erik Jan Tillema, Tess Marique en Annelies Komen naar Hilversum met Collectae Passionis.

De Matthäus Passion is het bekendst, maar is niet het enige oratorium dat het lijden en sterven van Jezus vertelt. Collectae Passionis is ‘verzamelde passiespelen’ in het Latijn.
Sopraan Tess Marique zingt aria’s uit onder meer de Matthäus en de Johannes Passie van Bach, maar we horen ook delen uit de Brockes Passie van Richard Keiser.
Ze wordt op de piano begeleid door Annelies Komen. Erik Jan Tillema vertelt tussen de aria’s door het evangelieverhaal.

Zo ontstaat er een bijzondere combinatie van verhaal en muziek.

Tess Marique (1995) studeerde in 2018 af aan het HKU Utrechts Conservatorium bij Dobrinka Yankova, richting Klassiek Zang.

Het wordt geen gewone viering dus, maar een muzikaal verhaal op weg naar Pasen. Het zal ons zeker inspireren! En nodig voor- al ook je muzikale buren uit om hier naar te komen luisteren.

Viering met Tom Rijken

Zondag 19 maart komt ds. Tom Rijken weer bij ons.

Als leidraad voor de viering neemt hij de jaartekst van de Doopsgezinden voor dit nieuwe jaar: Genesis 16, vers 13. Daar staat:
‘U bent de Eeuwige die naar mij omziet.’ We horen een prachtig verhaal over Hagar in haar relatie tot Saraï en Abram. Hagar vlucht de woestijn in en heeft daar een ontmoeting met haar boodschapper: een mens die haar aanspreekt, die haar ziet en haar leven verandert.

Het zal gaan over het ‘gezien worden’, een verlangen waar wij allemaal naar hunkeren.

Viering met Peter Korver

Op zondag 5 maart komt ds. Peter Korver.

Tot 2021 was hij voorganger in onze gemeente. Toen ging hij met emeritaat, maar hij is nog steeds voorganger van de Vrijzinnigen in Bussum en tijdelijk ook bij de PKN in Naarden.

Viering met Akke-Clara Thimm-Stelwagen

Verleidelijk!?

Deze eerste zondag van de lijdenstijd denken we na over het thema ‘Verleidelijk’. Jezus werd verleid in de woestijn door de ‘diabolo’. Letterlijk vertaald betekent ‘diabolo’: de ‘door elkaar gooier’. In onze bijbelvertalingen staat meestal ‘duivel’.

‘Duivel’ is dus diegene, die alles door elkaar gooit zodat dat je in verwarring raakt. Interessant om eens over na te denken, wie of wat maakt dat jij in verwarring raakt? En wat is dan ‘verleidelijk’?. Hierover gaan de teksten vanmorgen, hierover zingen we, bidden, luisteren en zijn samen stil. 

Viering met Alain Verhey

Alain Verheij is op zondag 19 februari bij ons te gast.
Hij schrijft over deze viering:

‘Graag behandel ik met jullie de scherpe teksten die op het leesrooster staan. Mozes en Jezus roepen ons op om onze naasten lief te hebben. Maar niet zomaar onze naasten, niet die aardige buren of je eigen schoonzus. Liefde voor de vreemdeling, hoelang en hoe sterk kunnen we die opbrengen? En waarom is dat zo belangrijk voor de God van de Bijbel?

Een eerlijke, prikkelende en hopelijk liefdevolle zoektocht in een van de meest voorkomen- de geboden in de heilige boeken.’

Viering met Joke Werner

Zondag 5 februari is Joke Werner weer bij ons in de Kapel. Ze wil ons deze morgen graag iets vertellen over Jan Amos Comenius die ook wel Engel van vrede wordt genoemd. In Naarden staat een groot beeld voor hem en is er een museum aan hem gewijd, dat vaak bezocht wordt door mensen uit Tsjechië.

Aansprekend is zijn onvermoeibaar werken aan de vrede. Iets waar we vandaag ook naar hunkeren. Ook het onderwijs had zijn grote aandacht door zijn liefde voor de (jonge) mens. Vandaar dat ook in Hilversum een school zijn naam draagt.

Redenen genoeg om zijn verhaal in de Kapel te laten klinken deze morgen.